Bent u ongerust over uw kind

advertisement
Bent u ongerust over uw kind?
Is er iets in zijn of haar ontwikkeling waarover u
zich zorgen maakt, zoals:
 laat lopen, veel vallen, niet spelen, laat of
niet gaan spreken.
 heeft uw kind driftbuien of is het angstig?
 ondervind uw kind problemen met het leren
lezen of rekenen?
 blijft het traag of heeft het problemen met de
concentratie?
 is er sprake van hyperactiviteit of juist
dromerigheid, wordt het geplaagd?
Vaak wordt een gebrek aan intelligentie ten onrechte
gezien als de oorzaak van deze problemen.
De Brain Stimulating Method gaat er echter van
uit dat leerproblemen vaak niet te maken hebben met
een geringe begaafdheid, maar met lichamelijke
oorzaken.
Lichamelijke oorzaken
Lichamelijke disfuncties kunnen, vaak onopgemerkt,
leiden tot problemen met het verwerken en
onthouden van wat gezien en gehoord wordt.
Wanneer de prikkeloverdracht naar de hersenen te
langzaam is kan dat grote gevolgen
hebben voor het horen en het zien.
Het “kwartje “ valt pas seconden later.
“Hè, wat zeg je?”zeggen deze kinderen vaak.
Wat betreft het zien: het geziene wordt langzaam of
moeizaam in betekenis omgezet, met alle gevolgen
van dien voor het lezen en leren.
Naast de ogen en de oren zijn er nog andere
lichamelijke factoren die zeer bepalend zijn voor het
werken van de hersenen.
Het niet goed functioneren van de darmen leidt
bijvoorbeeld onherroepelijk tot tekorten
in voedingsstoffen voor de hersenen.
Wat is de BSM-de Jong therapie en hoe werkt het?
Om erachter te komen waar de oorzaken van de
problemen liggen wordt een uitgebreid
gesprek met de ouders/verzorgers gehouden.
Er worden vragen gesteld die betrekking hebben op
een aantal gebieden zoals;
De zwangerschap


hoe was de gezondheid van de moeder
tijdens de zwangerschap?
heeft zij bedrust moeten houden, heeft zij
veel gebraakt, was er reden tot stress?
was er sprake van zwangerschapssuiker, of
een zoutloos dieet?
Tot het oefenprogramma behoren specifieke
motorische oefeningen, voedingsadviezen
en eventueel didactische adviezen.
Erg belangrijk in dit programma zijn de
ouders. Zij begeleiden het oefenen, wat
zo’n 10 tot 20 minuten per dag in beslag
neemt, maar zij zijn ook expert als het
gaat om de reacties van het kind op de
oefeningen.
Al deze factoren hebben een grote invloed op de
ontwikkeling van de foetus.
De ervaring is dat al na een paar maanden
oefenen een duidelijke verbetering optreedt.
De duur van de behandeling is afhankelijk
van de ernst van de disfuncties en de
opgelopen achterstanden, maar bedraagt
minimaal een jaar.
De bevalling
U maakt een afspraak en dan…

De bevalling en vooral hoe deze verliep voor het
kind, kan een grote invloed hebben op het later
functioneren. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar
de uitdrijvingsduur en hoe deze verliep, was er
sprake van een keizersnede, is er een vacuüm
toegepast, lag het kind in een verkeerde ligging?
In een intake gesprek wat ongeveer 3 uur in
beslag neemt krijgt u een diagnose en een
behandelplan.
De kindertijd
De kosten zijn €65,- per uur, de telefonische
consulten zijn gratis.
Bepaalde aspecten van de ontwikkeling komen aan
de orde; is het kind veel verkouden, ziek, heeft het
veel oorontstekingen?
Hoe is het voedingspatroon en de ontlasting?
De therapie
Op basis van de gegevens uit het onderzoek
wordt een individueel oefenprogramma
voor het kind opgesteld.
De twee doelen die worden nagestreefd zijn
- het verbeteren van de hersenactiviteit
- het verbeteren van de spijsvertering
Vervolgens is er regelmatig telefonisch
contact en na ongeveer 2 maanden heeft u
een vervolgafspraak.
Download