Wat houdt ZwangerFit® in? Zwangerschap heeft meer impact in het

advertisement
Vanaf 4 tot 6 weken
Wat houdt ZwangerFit® in?
t Intake
Wat houdt ZwangerFit® in?
Er vindt een intake plaats bij iedere vrouw die zich
Zwangerschap heeft meer impact in het leven van
opgeeft voor een ZwangerFit®-cursus. Deze vindt
een gezonde vrouw dan welke andere fysiologische
zowel plaats voor deelname aan de eerste les in de
belasting dan ook. Onderzoek heeft uitgewezen dat
zwangerschap, als voorafgaand aan de eerste les
de zwangerschap, de bevalling en het herstel daarna
na de bevalling.
na de geboorte van de baby
kan er weer gestart worden
met trainen. Hierbij wordt
aandacht besteed aan het weer
opbouwen van de conditie
en het versterken van de
spieren, waaronder de
bekkenbodemspieren.
beter verloopt bij een goede getraindheid van het
lichaam van de vrouw.
t Oefenen tijdens de zwangerschap
ZwangerFit®
ZwangerFit® is bedoeld voor de actieve vrouw
Opbouw van ZwangerFit® Programma
in de periode rondom haar zwangerschap. De
In opdracht van de Nederlandse
zwangere vrouw kan al vanaf de 16e week van haar
Er zal gestart worden met een warming-up en lichte
zwangerschap tot aan haar bevalling meedoen.
fitheidsoefeningen ter verhoging van de conditie.
Voordeel hiervan is dat de fitheid en spierkracht van
Daarna wordt gericht getraind op spierversterking
alle spieren langer behouden blijft en er al relatief
en coördinatie. Speciale aandacht wordt besteed aan
een uniek concept
vroeg in de zwangerschap preventief getraind kan
coördinatie, stabilisatie en spierversterking van het
ontwikkeld, waarin
worden met o.a. bekken- en bekkenbodemspieren.
bekken en de bekkenbodem.
Vereniging voor Fysiotherapie bij
Bekkenproblematiek en pre- en
postpartum gezondheidzorg is
speciaal opgeleide
NVFB fysiotherapeuten
garant staan voor een
Er wordt gebruik gemaakt van basiselementen uit
t Oefenen na de bevalling
optimale training en
begeleiding van de
zwangere en/of pas bevallen
vrouw en haar partner.
de fitness en aerobic, waarbij een deel van de les
op muziek gegeven kan worden en een deel met
Na de bevalling is het zaak een nieuw evenwicht
gebruikmaking van fitnessapparatuur. De training
te vinden, zowel lichamelijk als geestelijk.
wordt optimaal afgestemd op het individuele niveau
van de deelnemende vrouwen.
Iedere les zal naast een actief deel ook bestaan uit
een theoretisch deel, waarbij aandacht zal worden
besteed aan alle veranderingen die optreden tijdens
de zwangerschap, de baring en de periode na de
bevalling. Door de specifieke deskundigheid en de
signaleerfunctie van de NVFB-ZwangerFit®-docent
zal er een optimale begeleiding plaatsvinden met
adviezen met betrekking tot het bekken en de
bekkenbodem.
Voor meer info en aanmelding:
kijk op:
www.fysiofitnessbelfeld.nl
De les zal afgesloten worden met een
cooling-down, ontspanningsoefeningen en
ademhalingsoefeningen. Duur van de les 70 minuten.
Ontwerp & druk: Drukkerij De Zon, Belfeld
Tevens zal er een partnerles plaatsvinden, waarin
aandacht zal worden besteed aan de rol van de
partner in de begeleiding van de zwangere vrouw.
Praktijk voor Fysiotherpie & Fysio Fitness Belfeld
J. Jansen & P. Stammen
Prins Hendrikstraat 25, 5951 EN Belfeld
Telefoon: 077 - 475 35 67
E-mail: [email protected]
ZwangerFit®
Training & Begeleiding
tijdens en na
de zwangerschap
Download