Mijn hersenen, dat ben ik!

advertisement
Project Algemene Vakken
BZL______
Naam: __________________
Klas: __________ Nr: ____
Datum: __________________
Mijn hersenen, dat ben ik.
_____________________________________________
Lees bijgevoegde tekst aandachtig door. Probeer daarna in groepjes van maximum 3 personen
de onderstaande opdrachten zelfstandig op te lossen. Exploreer bij het beantwoorden van de
vaak niet zo voor de hand liggende vragen eerst je eigen brein, zoek daarna pas de
antwoorden die je niet kan vinden op op het Internet. Veel succes!
1. Waarom is jezelf herkennen op film lastiger dan in de spiegel?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Zie je jezelf in de spiegel zoals anderen je zien?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Kun je uit de tekst afleiden hoe groot een zenuwcel ongeveer is? Leg uit.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Het eerste apparaat waarmee een onderzoeker bewees dat we losse beelden inderdaad
kunnen interpreteren als een continue beweging, en vanaf hoeveel beelden per
seconde, heet een fenakistiscoop. Zoek wat meer informatie over dit instrument en
geef ook bijkomende uitleg over die onderzoeker.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Als honden, vissen en zelfs een spin dingen kunnen die wij niet kunnen, waarom
zeggen we dan toch dat onze hersenen beter zijn dan de hunne?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Wat zegt het bestaan van het woord ‘gezichtsbedrog’ over onze hersenen?
Gebruik de zoekmachine www.altavista.com. Deze heeft een speciale zoekrobot voor
‘images’. Klik die aan en geef de zoekterm “optical illusions” in. Je vindt hier
voorbeelden bij de vleet.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Tot enkele decennia geleden waren er stammen die de hersenen van hun doden opaten,
om zo te zorgen dat de ‘geest’ van de afgestorvenen niet stierf, maar op hen overging.
Kun je op die manier kennis en herinneringen overnemen? Verklaar.
Zoek in dit verband ook op het net bij de ziekte van Creutzfeldt-Jacob, de menselijke
variant van de dollekoeienziekte.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Onze hersenen zijn zeer duidelijk informatieverwerkers. Daarom worden ze vaak
omschreven als ‘onze computer’: ze schakelen berichten door van de ene zenuw naar
de andere en verrichten allerlei operaties op die berichten. Maar kun je ook zeggen dat
een computer werkt als onze hersenen?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Is intelligentie aangeboren of aangeleerd? Hoe zou je dat experimenteel kunnen
uitmaken?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Ga eens in een woordenboek kijken naar de uitdrukkingen en zegswijzen met ‘hart’.
Blijkbaar heeft men lang gedacht dat het hart de zetel van het ik was. Hoe zou je
kunnen uitmaken dat ook onze gevoelens in onze hersenen huizen en niet in ons hart?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Download