Bijlage 8. Signalen van een ontwikkelingsvoorsprong

advertisement
Bijlage 8. Signalen van een ontwikkelingsvoorsprong
Naam peuter:
Geboortedatum:
Datum signalering:
Naam pedagogisch medewerker:
Hoe hoger de waarde die u aan onderstaande uitspreken toekent, des te sterker geldt de uitspraak voor het kind. U kunt desgewenst zelf nog enkele eigenschappen en kenmerken toevoegen.
Persoonskenmerken en leereigenschappen
Taalontwikkeling
Heeft een opvallend goede taalontwikkeling:
ruime woordenschat, zinsbouw, wederkerige
gesprekjes.
Betrokkenheid
Is intens betrokken bij activiteiten die passen bij
zijn mogelijkheden.
Energie en dadendrang
Is de hele dag druk in de weer; doet soms twee
dingen tegelijk, heeft minder behoefte aan
slaap.
Kennishonger/brede belangstelling
Weet veel, toont brede interesses en stelt
veel vragen.
Logisch denken
Kan goed logisch denken, ziet relaties en doet
soms mee aan denkspelletjes voor oudere kinderen.
Fantasie en creativiteit
Bedenkt zelf nieuwe spelideeën.
Sterk geheugen
Heeft een opvallend goed geheugen.
Motorische ontwikkeling
Loopt en rent behendig. Bouwt ingewikkelde
constructies.
Tekent met drie jaar al een mens met een buik.
© Bazalt
1
2
3
4
5
Observaties
Download