LOGOPEDIE Bij de meeste kinderen lijkt het of het

advertisement
LOGOPEDIE
Bij de meeste kinderen lijkt het of het leren van de spraak en taal vanzelf gaat. Toch
is het een ingewikkeld proces dat een kind in de eerste levensjaren doormaakt. Het
spreken is een proces waar een kind minstens 5 jaar over doet. Kinderen leren de taal
die ze in hun omgeving horen spreken. Het is dus belangrijk dat er tegen en met een
kind gesproken wordt. Het is natuurlijk zo dat de spraak-/taalontwikkeling bij het ene
kind sneller verloopt dan bij het andere kind. Soms kan het zo zijn dat een kind druk is
met andere dingen, bijvoorbeeld leren lopen/kruipen, en dat het praten dan tijdelijk
minder aandacht krijgt.
Een logopedist houdt zich bezig met de communicatie; met de spraaktaalontwikkeling, het mondgedrag, de stem en het gehoor. Al deze aspecten zijn van
invloed op de communicatie. Ook kan een logopedist advies geven op het gebied van
problemen met de auditieve vaardigheden en lees- en spellingsproblemen. Een goede
spraak-/taalontwikkeling is belangrijk voor de totale ontwikkeling van het kind. Uit
onderzoek blijkt dat spraak/taalstoornissen kunnen leiden tot latere taalen leerstoornissen.
Waarom vroeg signaleren?
Het is belangrijk om spraak-/taalstoornissen zo vroeg mogelijk te signaleren. Advies
of een korte behandeling is dan meestal voldoende en er is minder kans op een
blijvende spraak-/taalstoornis met (mogelijke) gevolgen voor het verloop van
schoolprestaties en gedrag.
Redenen van aanmelding kunnen zijn:
- Vragen over het verloop van de taalontwikkeling. Bijvoorbeeld; een kind
maakt zinnetjes van 3 woorden, is dit normaal gezien zijn leeftijd?
- Een kind lijkt mij niet te begrijpen. Ligt dit aan het gehoor of begrijpt hij/zij mij echt
niet. Hoe kan ik dit stimuleren?
- Vragen over het verloop van de spraak ontwikkeling. Bijvoorbeeld; een kind zegt /tis/
in plaats van /vis/, wat moet ik doen?
- Vragen over meertalige ontwikkeling. Bijvoorbeeld; een kind leert 2 talen tegelijk maar
heeft moeite met het Nederlands, wat voor advies geef je aan de ouders?
- Een kind duimt veel. Wanneer moet een kind stoppen met duimen?
- Een kind kwijlt, wat kan ik daar aan doen?
- Een kind heeft vaak zijn mond open. Is dit schadelijk voor het gebit en de ontwikkeling?
- Een kind stottert. Wat kan ik doen om dit te verminderen?
- Vragen over slissen. De tong komt steeds tussen de tanden door. Gaat dit vanzelf over?
- Een kind heeft moeite met het horen van het verschil tussen klanken. (=
auditieve vaardigheden). Er zit ook dyslexie in de familie. Wanneer moet een kind
naar een logopedist?
- De stem van een kind klinkt al langer dan 3 weken hees. Is dit schadelijk voor de
stem?
Download