Aanvraagformulier Eerstehulpinitiatie voor leerkrachten

advertisement
Aanvraagformulier Eerstehulpinitiatie voor
leerkrachten
Aan: Rode Kruis-Vlaanderen
[email protected]
078 053 054
Schoolgegevens
Schoolgegevens
Naam school:
Straat:
Nummer:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon:
Facturatiegegevens (indien verschillend van bovenstaande gegevens)
Naam:
Straat:
Nummer:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon:
Ondernemingsnummer:
BTW-nummer:
Bestelreferentie:
(indien het bestelbonnummer op de factuur moet vermeld worden)
Ondernemingsnummer:
BTW-nummer:
Praktische organisatie opleiding
Contactpersoon
Naam:
Functie:
Telefoon:
GSM:
E-mailadres:
Leslokaal
Gelieve een ruim lokaal te voorzien, bij voorkeur op de gelijkvloerse verdieping. Dit voor de aanvoer van lesmateriaal en
voldoende ruimte voor praktijkoefeningen.
Adres leslokaal: (indien verschillend van klantgegevens)
Straat:
Nummer:
Postcode:
Gemeente
Naam of nummer lokaal:
Contactpersoon ter plaatse: (indien verschillend van bovenstaande gegevens)
Telefoon of gsm:
Aanvraagformulier Eerstehulpinitiatie voor leerkrachten
1
Data opleiding
De opleiding wordt bij voorkeur georganiseerd op (meerdere keuzes mogelijk):
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag (hogere prijs)
zondag (hogere prijs)
Hebben bepaalde data of periodes een voorkeur?
Zijn er data of periodes die zeker niet passen?
Gewenste aanvangsuur:
Deelnemers opleiding
Het maximaal aantal deelnemers is vijftien.
Totaal aantal deelnemers:
Totaal aantal groepen:
(indien de opleiding gespreid moet worden over meerdere lesgroepen)
Inhoud opleiding
De opleiding bestaat uit een vast onderwerp van 2 uur en een variabel onderwerp van 1 uur.
Thema variabel onderwerp (slechts één onderwerp aanduiden):
Bloedingen en huidwonden
Letsels aan botten, spieren en gewrichten
Brandwonden
Flauwte
Hyperventilatie
Hersenschudding
Vreemd voorwerp in de wonde
Verslikking
Diabetes
Epilepsie
Insectenbeet en tekenbeet
Inhoud van de verbandkoffer op school
Bijkomende vragen of opmerkingen
Nuttige informatie
Bij annulering binnen de 14 dagen voor de aanvang van de opleiding rekenen wij 50% van de prijs aan. Bij annulering op
de dag van de eerste les of later is dit 100%.
Aanvraagformulier Eerstehulpinitiatie voor leerkrachten
2
Download