Informatiefiche nieuwe vrijwilligers

advertisement
2016
INFORMATIEFICHE
IN TE VULLEN DOOR IEDEREEN DIE DIT NOG NIET GEDAAN HEEFT
Vul deze informatiefiche zo volledig mogelijk in. Liefst in DRUKLETTERS, indien moeilijk leesbaar
handschrift.
Wij verwerken je gegevens en stoppen ze in onze database. Op die manier kunnen we je activeren als
vrijwilliger!
Nog nooit gehoord van het extranet of wens je extra info? Je kan steeds terecht bij de Top
Vakantiedienst op het nummer 02 648 98 23 of via [email protected] .
Top Vakantie gebruikt deze adressen niet voor commerciële of andere doeleinden zoals voorzien in de wet op de privacy van 8
december 1992.
1. Persoonlijke gegevens
Voornaam en naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Straat + nr: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode + plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboren op: …………………………………………………………………….In: …………………………………………………………………….………………
GSM persoonlijk: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoon/GSM thuis: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres voor eventuele facturatie: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Bankrekeningnummer : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geslacht: M - V
Behaald(e) diploma(’s): ……………………………………..………………………………………………………………………………………………………
Huidige studies: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Beroep: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Vorming buiten Top Vakantie (bezorg ons een kopie van je attest)
Naam van de organisatie: ………………………………………………………………………
0
Animatorattest nummer: ……………………………………………………………….
Naam van de organisatie: ……………………………..……………………………………….
0
Hoofdanimatorattest nummer: ……………………………………………………..
Naam van de organisatie: ………………………………………………………………………
0
Andere attesten + nummer: …………………………………………………………..
3. Ervaring buiten Top Vakantie
PLAATS
JAAR
FUNCTIE
4. Jouw ervaring/hobby’s kunnen een meerwaarde bieden op bepaalde kampen, duid
aan waar jij goed in bent!
Sport
Basketbal
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Voetbal
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Dans
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Welke stijlen?
Ervaring:
Welke gevechtsporten?
Ervaring:
Welke disciplines?
Aan:
Gevechtsport
Les gegeven? Ja/Nee
Aan:
Gymnastiek
Les gegeven? Ja/Nee
Aan:
Mountainbike
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Motorrijden
////////////////////////
Zie topvorm.net voor onze eigen cursus.
Omnisport
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Paardrijden
////////////////////////
Zie topvorm.net voor onze eigen cursus.
Ski
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Snowboard
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Surfen
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Tennis
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Rollerbladen
Les gegeven? Ja/Nee
Aan:
Ervaring:
Skateboarden
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Vissen
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Volleybal
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Waterpolo
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Zeilen
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Zwemmen
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Fitness
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Discipline: bv. Zumba, steps,
Aan:
Toestel,…
Andere
Academie
Astrologie
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Wetenschappen
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Wiskunde
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Nederlands
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Frans
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Engels
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Informatica
Website
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Video
Les gegeven? Ja/Nee
Aan:
Ervaring:
Fotobewerking
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Office
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Gaming
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Programmeren
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Aan:
Andere
Andere
Muziek
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring:
Bv: Gitaar, djembe, percussie, zang, …
Aan:
Toneel
Les gegeven?
0 ja
Grime
Crea / Art
0 Nee
Les gegeven?
0 ja
Ervaring: bv. Theater, rollenspel, impro, …
Ervaring
0 Nee
Les gegeven? Ja/Nee
Ervaring: bv. Striptekenen, graffiti, …
Aan:
Andere
Zorgverlening
Verplegen/Zorgverlener
Les gegeven?
0 ja
0 Nee
Ervaring:
Download