Declaratie overige kosten T.l.v. AIO/TWAIO faciliteiten pakket Ja

advertisement
DECLARATIE OVERIGE KOSTEN
T.l.v. AIO/TWAIO faciliteiten pakket
Dienstverband UT:
1. Persoonlijke gegevens
Ja / Nee
Ja / Nee
Naam en voorletters
Adres
Postcode/Woonplaats
Crediteuren Nummer
Bank-/girorekeningnummer
Faculteit of dienst
Telefoonnummer kantoor:
2. Specificatie overige kosten
Datum
Omschrijving
Bedrag
4. Codering
Project
Reknr.
Handtekening declarant
(versie januari 2002)
Omschrijving
Datum
Akkoord budgetbeheerder
Bedrag
Datum
AP/UT/09
Declaratie overige kosten
Algemeen
Indien u ten behoeve van de UT kosten maakt die niet reeds op een andere wijze zijn vergoed kunnen deze kosten middels
dit formulier worden gedeclareerd. Bijvoorbeeld: aankoop kalender, agenda of een representatief artikel.
Bewijzen van betaling/nota's dienen te worden bijgevoegd.
Maak een kopie van de declaratie voor eigen gebruik !
1. Persoonlijke gegevens
Dit blok s.v.p. zo volledig mogelijk invullen.
Bent u in dienst van de UT: Dan altijd bij crediteuren nummer het UP nummer (Uniek Personeelsnummer) invullen. De
declaratie wordt gekoppeld aan uw UP nummer uit de salarisadministratie. Hierdoor is er zekerheid dat de declaratie aan
de juiste persoon wordt uitbetaald.
Bent u niet in dienst van de UT maar u heeft wel een UP nummer: Dan altijd bij crediteuren nummer het UP nummer
invullen. De declaratie wordt gekoppeld aan uw UP nummer uit de salarisadministratie. Hierdoor is er zekerheid dat de
declaratie aan de juiste persoon wordt uitbetaald.
Bent u niet in dienst van de UT en heeft u geen UP nummer: Dan altijd bij crediteuren nummer uw bank- of girorekening
invullen.
Download