Reactieoverzicht Akerdijk

advertisement
Reactieoverzicht Akerdijk
Inloopbijeenkomst 12 december 2016
nr. Vraag/reactie
1 Voorkeur 30 km/u
Antwoord/opmerking
De gemeente is bezig met nieuwe ontwikkelingen (visie) op de
Ringdijk. Hieruit komt naar voren dat de maximum snelheid op
de wegen binnen de bebouwde kom 50 km/u wordt, in
combinatie met fiets(suggestie)stroken. Op sommige delen kan
wel een adviessnelheid van 30 km/u worden ingevoerd.
2 Fietspad aan Ringvaartzijde onder Amsterdamse Baan verleggen in rechte lijn langs Ringvaart; zo ontstaat De gemeente heeft dit idee, inclusief het laten vervallen van de
er meer ruimte voor verkeer in slinger onder Amsterdamse Baan
fietsoverstreek en een gedeelte fietspad richting Amsterdam,
meegenomen in het ontwerp.
3 Op hoogte brengen schoeiing
4 Eerder hebben wij de gemeente aangeschreven over de klacht dat wij veel overlast ervaren van de
openbare parkeerplek voor ons huis; ons verzoek is dan ook om bij het herinrichten van de dijk ons huis
ook van groenstrook te voorzien
5 Het is voor ons huis van groot belang dat de dijk beperkt of afgesloten wordt voor vracht- of ander
zwaarverkeer
In principe past de gemeente (of Rijnland) de beschoeiing niet
aan, tenzij er vanwege de ophoging een te groot hoogteverschil
ontstaat.
De gemeente heeft het ontwerp hierop aangepast, de
openbare parkeervakken zijn elders gesitueerd.
6 snelheidsadvies 30 km per uur met smiley
7 Het kleine stukje omhoog/omlaag na de dijk weghalen; je kan recht/links onderaan ook van de dijk
De gemeente is bezig met nieuwe ontwikkelingen (visie) op de
Ringdijk. Op de Akerdijk is voorlopig nog geen sprake van een
verbod voor vrachtwagens of een beperking op bepaalde
aslasten.
Zie antwoord op reactie nummer 1.
Zie antwoord op reactie nummer 2.
8 Fietsend vanaf Badhoevedorp naar Lijnden zou het fijn zijn om rechtdoor te kunnen gaan onder de S106.
Zie antwoord op reactie nummer 2.
9 Fijn als er geen chicanes komen
De gemeente is bezig met nieuwe ontwikkelingen (visie) op de
Ringdijk. Vooruitlopend hierop, past de gemeente geen
chicanes meer toe op de Ringdijk.
Zie antwoord op reactie nummer 1.
De gemeente heeft het ontwerp hierop aangepast, er zijn extra
openbare parkeervakken toegevoegd.
10 Graag willen wij de 50 km/u variant.
11 Graag, indien mogelijk, wat extra parkeervakken. Een aantal jaren geleden konden bewoners vakken
aanvragen, maar de toenmalige bewoners deden dat niet. Later zijn wij er komen wonen, dus als het kan
als nog.
12 Sterke voorkeur voor het voorstel met een maximum snelheid van 30 km/u.
Zie antwoord op reactie nummer 1.
13 In ieder geval het fietspad aan de ringvaartkant onder de brug over de Ringvaart (S106) rechtdoor trekken. Zie antwoord op reactie nummer 2.
Dat zou veel valpartijen van tweewielers schelen.
14 Ontmoedigen/verbieden van zwaar verkeer. Als een vrachtwagen langs rijdt, dan schudt het huis.
Zie antwoord op reactie nummer 5.
15 30 km heeft mijn voorkeur, alleen de handhaving is een probleem. Bij keuze 50 km wel goede handhaving Zie antwoord op reactie nummer 1.
mogelijk.
16 Goede afvoer van water richting huizen, ze liggen nu al beneden dijkniveau
Het (regen)water van de openbare weg (rijbaan + trottoir) en
de berm zal volledig afwateren naar de waterkant. Voor de
afwatering op eigen terrein is de bewoner zelf
verantwoordelijk.
17 Verbreding parkeerplaatsen gewenst
De parkeerplaatsen zullen volgens de huidige normen worden
aangelegd.
18 Geen drempels of chicanes
Binnen de bebouwde kom past de gemeente geen drempels
toe i.v.m. mogelijk ongefundeerde woningen. Zie tevens
antwoord op reactie nummer 9.
19 Sommige parkeerplaatsen uitbreiden met een extra parkeerplaats
Zie antwoord op reactie nummer 11.
20 Het regenwater bij de parkeerplaatsen afvoeren d.m.v. een put en eventueel een filter ertussen voor vuil In verband met de kosten voor aanleg en onderhoud, zal de
water
gemeente geen kolken plaatsen in de parkeervakken. Zie
tevens antwoord op reactie nummer 16.
21 Ik ben voorstander voor handhaving 50 km
22 Toepassen van optische drempels is goed
Zie antwoord op reactie nummer 1.
Bij een snelheid van 50 km/u zijn in principe geen visuele
maatregelen benodigd. Daar waar eventueel een
adviessnelheid van 30 km/u wordt ingevoerd, kunnen mogelijk
wel visuele maatregelen worden toegepast.
23 Ik ben bang voor wateroverlast richting de bebouwing i.v.m. de verhoging van het wegdek
Zie antwoord op reactie nummer 16.
24 Veel auto's moeten voor het viaduct (onderdoorgang Amsterdamse Baan) hard remmen en geven daarna De onderdoorgang is gewijzigd. Doordat de fietsstrook op de
weer gas.
rijbaan vanaf Amsterdam komt te vervallen, onstaat er meer
ruimte voor het autoverkeer.
25 Het fietspad onder het viaduct aan de waterzijde laten doorlopen naast het voetpad
Zie antwoord op reactie nummer 2.
26 Het mag 50 km blijven
Zie antwoord op reactie nummer 1.
27 Voor mijn huis mogen de 2 parkeerplaatsen weg; 's zomers ligt mijn boot voor de deur en moet ik spullen Zie antwoord op reactie nummer 4.
aan boord zetten
28 Kunt u de fietsstrook vanaf Amsterdam onder het viaduct van de S106 rechtdoor trekken i.p.v. de slinger; Zie antwoord op reactie nummer 2.
er gebeuren veel ongelukken met fietsers en er komt dan ook meer ruimte voor de auto
29 ik wil graag als snelheid 30 km
Zie antwoord op reactie nummer 1.
Download