DECLARATIE

advertisement
DECLARATIE
MODEL 1
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Declaratie voor onkosten in de functie(s) ten behoeve van:
Antonio Vivaldistraat 2-8
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam
telefoon 020 301 0 301
fax 020 301 0 302
internet: www.nba.nl
A.
Beroepsorganisatie
1.
2.
3.
4.
Bestuur
Vaktechnische commissie(s)
Overlegorgaan
Overige
B.
Lid
1.
2.
3.
4.
NBA Opleidingen commissie
Stuurgroep
Docent
Overige
C.
Overige:
Als u in aanmerking komt voor een kostenvergoeding voor het participeren in NBAgremia verzoeken wij u het volgende te vermelden:
naam gremium;
datum vergadering(en);
aantal dagdelen;
aantal km (vv);
Datum
Functie
Omschrijving
Bedrag
A, B of C.
Totaal €
Reistijdvergoeding kan worden gedeclareerd op basis van de afstand (volgens de ANWB-routeplanner) tussen de
werklocatie en de vergaderlocatie (v.v.).
De reistijdvergoeding voor gereisde kilometers boven de 100 km (v.v.) bedraagt € 0,77 per kilometer.
N I E T
I N V U L L E N
Ter controle aan:
d.d.
Datum + paraaf
..
-
..
Codering
-
....
Overboeking wordt verzocht op
IBAN / bankrekening nr.:
Ten gunste van:
Prestatie geleverd
Retour ontvangen
Tarieven/nagerekend
Fiat financiën
Handtekening:
Download