SMKD - Nederlandse Bach Academie

advertisement
Bach Studiedag 21 en 22 november, iets voor jou?
De Nederlandse Bach Academie (NBA) en de Stichting Muziek Klassiek Drenthe (SMKD)
organiseren op zaterdag 21 november een BACH (studie)DAG in de Bartholomeüskerk en
bijgebouwen op Blijdenstein gemeente Ruinerwold.
Deze dag is bedoeld voor zangers en instrumentalisten die onder leiding van de artistiek leider van
de NBA Hoite Pruiksma zich willen verdiepen in de kerkelijke cantates van deze grootmeester.
Voor de studiedag is gekozen voor de Cantate ‘Aus der Tiefe’ BWV 131. Deze Cantate wordt niet
specifiek toegeschreven naar een bepaalde zondag. De woorden van deze Cantate zijn gebaseerd
op Psalm 130.
De Cantate wordt uitgevoerd op zondag 22 november om 16.00 uur in een Cantatedienst in de
Bartholomeüskerk. Ds. Roelof Kloosterziel zal deze dienst inleiden met iets te vertellen over de
theologische achtergrond van deze Cantate, terwijl Hoite Pruiksma dit in muzikale zin zal doen
en vooraf wat zal laten horen om de toeschouwers nieuwsgierig te maken.
Zij die belangstelling hebben om aan dit bijzondere project mee te doen en menen te voldoen aan
de eisen die van de deelnemers verlangd worden, kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de
Stichting Muziek Klassiek Drenthe (opgaveformulier als bijlage toegevoegd) of bij de NBA.
Van de zangers wordt verwacht dat zij zelfstandig hun partij kunnen instuderen en van een
instrumentalist dat deze een Bachcantate kan spelen.
Voor eventuele vragen over dit project kunt u contact opnemen met de artistiek leider van de
NBA.
Indeling van de Studiedag in Ruinerwold:
Vanaf 9.30 uur koffie/thee (inloop)
10.00 uur tot 13.00 uur repetitie koor in het bijgebouw bij de kerk
10.00 uur tot 13.00 uur repetitie orkest in de kerk.
Koffie/theepauze: 11.30 uur
13.00 uur tot 13.30 uur: lunchpauze
13.30 uur tot 15.00 uur: coaching koor in 2 groepen (door professionals) in bijgebouw
13.30 uur tot 15.00 uur: orkestrepetitie in de kerk
15.00 uur: pauze
15.15 uur tot 17.30 uur: gezamenlijke repetitie (koor en orkest) in de kerk.
Afsluiting.
Zondag 22 november Cantatedienst om 16.00 uur tot 17.00 uur.
Inzingen/inspelen van 14.00 uur tot 15.30 uur.
-2Wij zien met grote belangstelling naar uw opgave uit.
Maarten ’t Hart zegt het volgende over J.S.Bach:
‘ In het rijk der muziek zijn twee componisten die, om Samuël 10 vers 23 te parafraseren. ‘van
den schouderen opwaarts, groter dan al het volk rond hen’. Torenhoog steekt Bach en Mozart uit
boven hun componerende leeftijdsgenoten. Latere componisten hebben nooit de genialiteit van
deze beide grootheden kunnen evenaren’.
Contactpersonen:
Kor Venema, coördinator van de SMKD
Telefoon: 050-3094052 of/en e.mailadres: [email protected]
Hoite Pruiksma, artistiek leider van de NBA
Telefoon: 0514-785053/06-17880732
Henk Slavenburg, zakelijk leider van de NBA
Telefoon: 0512-518640/0644828709; e.mailadres: [email protected]
Paterswolde, 15 september 2015
Bijlage: opgaveformulier
Deelnamekosten: € 35,- inclusief koffie/thee en lunch op zaterdag 21 november. Graag betaling
hiervan vòòr 1 november op rekeningnummer: NL 95RABO 0144648237 t.n.v. de Nederlandse
Bach Academie te Drachten. Daarmee is je deelname definitief.
Download