Davidsfonds Wolsem Zondag 20 maart 2016 Opvoering

advertisement
Davidsfonds Wolsem
Zondag 20 maart 2016
Opvoering cantate: Kringen van Tijd
Naar aanleiding van zijn 50-jarig bestaan organiseert Davidsfonds Wolsem een uniek evenement. Een
combinatie van poëzie en muziek: de Cantate “Kringen van Tijd”.
Deze cantate beschrijft de kringloop van het leven aan de hand van de vier jaargetijden. De teksten
werden geschreven door Julien Librecht en werden op muziek gezet door Jos Mertens.
Het Gents Opera- en Belcantokoor Liane Soudan en het kamerorkest Prisma zorgen voor de
uitvoering. Dirigent is Herman Streulens; solisten zijn Paul Claus, bariton, en Emma Posman, sopraan.
Recitante is Godelieve Streulens.
Het gebeuren vindt plaats in de Dominiek Saviokerk op zondagnamiddag 20 maart (Palmzondag)
om 15.00 u. - deuren vanaf 14.30 u.
De toegangsprijs bedraagt 15 euro en 12 euro in VVK. Leden van het Davidsfonds betalen 10 euro
per persoon.
U kan inschrijven door het verschuldigde bedrag te storten op rekeningnummer BE73 0011 2887 2660
van DF Wolsem met vermelding “Jubileumcantate”. Na ontvangst van betaling bent u ingeschreven.
De kaarten liggen aan de kassa klaar.
Een enige gelegenheid om in eigen streek een muzikaal poëtisch meesterwerk mee te maken. Een
zondagnamiddag die nog lang zal naklinken…
Meer info: Guido Andries, tel. 02 569 10 44 of [email protected]
Download