Lees meer

advertisement
met de steun van
Vlaanderen
vanaf de Noormannen tot de Bourgondiërs
lezing door Edward De Maesschalck
op vrijdag 4 maart 2016
Een belangrijke episode in onze geschiedenis speelde zich af tijdens de periode van de
Graven van Vlaanderen (861-1384).
Boudewijn de IJzeren ontvoerde in 861 een koningsdochter Judith en werd zo de eerste
graaf van het drassige Vlaanderen aan de Noordzee. Het zou meer dan 500 jaar duren
vooraleer het graafschap overging in Bourgondische handen. In die lange periode
ontwikkelde Vlaanderen zich tot een van de rijkste en dichtstbevolkte gebieden van
West-Europa, overdekt met een netwerk van kloosters, jaarmarkten en steden, waar
handel en nijverheid hoge toppen scheerden en Brugge uitgroeide tot de grootste
handelsstad ten noorden van de Alpen.
In sneltreinvaart maken we kennis met alle grote gebeurtenissen uit die periode: de
instorting van het Karolingische Rijk, de invallen van de Noormannen, de dreiging van
het Duitse en het Normandische Rijk, de verovering van Engeland door Willem de
veroveraar, de kruistochten, de onstuitbare opgang van Frankrijk en de botsing met
het nagenoeg autonome Vlaanderen. Het was een tijd van niets ontziende ambitie,
emotie en geweld, waarbij graven werden vermoord en gravinnen moesten vechten als
leeuwinnen, maar na alle veldslagen en bloedbaden zou het voor Vlaanderen toch
allemaal goed aflopen.
Edward De Maesschalck (°Leuven, 1946) is doctor in de geschiedenis (Leuven,
1977) en auteur van historische boeken. Hij was aanvankelijk assistent aan de
universiteit van Leuven, maar werkte van 1979 tot 2010 bij de Vlaamse Radio en
televisie, eerst als programmamaker en interviewer (o.m. voor Ten huize van), later
als programma-adviseur bij Canvas. In 2008 verscheen van zijn hand het
prestigieuze boek “De Bourgondische vorsten”, dat in 2012 wordt opgevolgd door “De
graven van Vlaanderen” en in 2015 door “Oranje tegen Spanje”. De Maesschalck is
tevens voorzitter van de afgestudeerde historici van Leuven.
Wanneer?
vrijdag 4 maart a.s. om 20.00 u.
Waar?
Parochiaal OntmoetingsCentrum Sint-Willibrord
Keurvorst Karel Theodoorstraat 4 te Sint-Andries
Inkom:
€ 7; € 3 met Davidsfonds Cultuurkaart of studentenkaart
Info:
Boudewijn Vanhouteghem, telefoon 050 31 09 10
www.davidsfonds8200.brugseverenigingen.be
www.davidsfonds.be
[email protected]
IBAN BE95 7381 2619 0958
Download