DA De cultuur

advertisement
De cultuur van het oude Mesopotamië
Vrijdag 2, 9, 16 en 30 oktober van 14 tot 16 u.:
Gallo-Romeins museum – Tongeren
Spreker: Prof. Michel TANRET
Ten tijde van het oude Egypte strekt zich tussen Tigris en Eufraat het
Mesopotamische rijk uit, een van de grootste beschavingen uit de
oudheid. De uitvinding van het spijkerschrift door de Sumeriërs in
3300 v. Chr. is daarin van groot belang. De overgebleven kleitabletten
bieden niet alleen een schat aan informatie over het dagelijks leven in
die tijd, maar bevatten ook hoogstaande literaire en religieuze teksten.
Michel Tanret trekt samen met u door de rijke cultuur van het vruchtbare tweestromenland. De eerste nederzettingen rond 6000 v. Chr., de
uitvinding van het eerste schriftsysteem ter wereld, grote vorsten als
Hammoerabi en Assurbanipal: het zijn slechts een paar voorbeelden
uit de boeiende reis door een tijd vol geneeskundige, wiskundige en
literaire hoogtepunten.
Omschrijving :
•
Het dagelijkse wel en wee van de Babyloniërs.
•
Het ontstaan en de betekenis van het spijkerschrift.
•
Het epos van Gilgamesj, het Babylonische scheppingsverhaal.
Prof. Michel Tanret is hoogleraar aan de vakgroep Talen en Culturen van het
Nabije Oosten aan de Universiteit Gent. Hij neemt deel aan opgravingen in Irak
en coördineert een interuniversitair project over de geschiedenis van het oude
Mesopotamië. Hij publiceert over de sociaal-economische geschiedenis en de
landschapsgeschiedenis van Mesopotamië.
Prijs: € 58 // met DAVIDSFONDS CULTUURKAART: € 52.:
koffie en syllabus inbegrepen
Meer info en inschrijven: 016 310 670 (Davidsfonds Academie).
http://www.davidsfonds.be/academie/
i.s.m. Davidsfonds Reg. Tongeren
8
Download