1 - 13 kb

advertisement
Omschrijving :
- De oorsprong van het conflict
- De rol van buitenlandse machten
- Scenario’s voor de nabije toekomst
Zowel Joden als Palestijnen erkennen Abraham als stamvader. Volgens het Oude Testament heeft hij
van God de landbelofte ontvangen die de Joden het recht geeft om te allen tijde terug te keren naar
hun Bijbelse vaderland. De mythologische figuur is daardoor misschien wel de oorzaak van een
schijnbaar onoplosbaar conflict.
Ludo Abicht ontwart voor u de knoop van het ideologische geschil, dat ook vandaag nog hevig
oplaait. Hij onderzoekt de oorsprong van het conflict tussen Palestijnen en Israëli’s en zet in heldere
lijnen uiteen hoe het zich ontwikkelde. Een ongemeen boeiende en actuele cursusreeks.
Prof. Ludo Abicht , classicus, filosoof en doctor in de Germaanse filologie, promoveerde met een
proefschrift over de Praagse Joods-Duitse auteur Paul Adler. Hij doceerde literatuur en filosofie in de
V.S. en Canada en aan de Universiteit Antwerpen, de UGent en P.A.R.T.S.
Cursusdagen : di. 16 feb, 1 en 8 maart van 14 tot 16.30 uur
Organisatie: Davidsfonds Reg. Genk en C-Mine
Prijs : € 50 (met Davidsfonds Cultuurkaart) - € 56
Inbegrepen : koffie en digitale syllabus
Info : 089/240957 (Fernanda Opdenacker) en op 016/310670 (Davidsfonds Academie)
Download