Uitnodiging UVT - Vier miljard jaar aarde - 56 kb

advertisement
UNIVERSITEIT VRIJE TIJD
Vier miljard jaar aarde
Over continenten, klimaten en het leven
Meer dan vier miljard jaar geleden ontstond de planeet aarde. Een gigantisch
‘systeem’, waarin alles samenhangt. Onze wetenschappelijke kennis rijkt nu zo ver
dat we heel wat van de werking van onze aardbol begrijpen. Maar toch zorgt de
natuur vaak voor verrassingen en staan we amper stil bij de impact van het menselijk
handelen op het ‘systeem aarde’. Is een goed evenwicht tussen de exploitatie en de
bescherming van de aarde mogelijk?
Hoe is de aarde gevormd en hoe evolueert ze? Hoe ontstond het eerste leven op
aarde? Hoe worden gebergten en continenten gevormd? Hoe bewegen oceanen en
hoe veranderlijk zijn zeespiegels? En is ons klimaat nu werkelijk definitief aan het
opwarmen? Platentektoniek, ijstijden en tussenijstijden, aardbevingen en tsunami’s,
de ontwikkeling van nieuwe levensvormen… In deze cursus wordt het u allemaal
haarfijn uit de doeken gedaan.
Enkele thema’s
- Het ontstaan van de planeet aarde
- Op zoek naar de eerste sporen van leven en de evolutie van het leven op aarde
- Klimaatsschommelingen doorheen de geschiedenis
- De aarde: een dynamisch ‘systeem’
Prof. Noël Vandenberghe (°1948) is gewoon hoogleraar aan het
departement Geografie en geologie van de K.U.Leuven. Hij was ook
geoloog bij de Geologische Diensten van België en Indonesië en
werkte mee aan heel wat projecten in het buitenland. Zijn
onderzoek wordt internationaal gepubliceerd.
Cursisten schrijven
‘Schitterende spreker, uitstekende docent, veel bijgeleerd.’ (Genk, voorjaar ’10)
‘Een hele kunst om een dergelijk veeleer moeilijk onderwerp toch bevattelijk en
boeiend te geven.’ (Brugge, voorjaar ’11)
Praktisch
Do. 1, 8, 15 en 22 maart van 14 - 16 u.
Ninove, Polyvalente Zaal CC Plomblom (Graanmarkt 12)
Org.: i.s.m. Davidsfonds Reg. Ninove m.m.v. CC De Plomblom
Prijs: € 50 - € 44 (met Davidsfonds Cultuurkaart)
Inbegrepen: koffie en syllabus
Code: NI-12A-VM
Info: 054/33.33.53 (Steven Dobbelaere) en op 016/310.670 (Universiteit Vrije Tijd)
Download