aanvraagformulier

advertisement
Gemeente GRIMBERGEN
AANVRAAGFORMULIER WEDSTRIJD
“BOVENWINKELWONEN”
Gemeentebestuur Grimbergen
Katrien Van Aken - Dienst Economie - Prinsenstraat 3 - 1850 Grimbergen
Aanvraag tot het bekomen van financiële steun van de gemeente Grimbergen
voor het verbouwen van de bovenverdiepingen boven het bestaand handelspand
gelegen te:
Straat:
Nr:
Bus:
Postcode:
Aanvang werken voorzien op:
Gegevens van de aanvrager:
Naam:
Voornaam:
Naam van de vennootschap:
Straat:
Nr:
Bus:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Bankrekeningnummer:
Ik ben volle eigenaar / erfpachter / vruchtgebruiker / huurder van het handelspand.
(1)
De ondertekenaar(s) verklaart (verklaren) hierbij dat de bovenstaande gegevens stroken
met de waarheid en onderwerpt (onderwerpen) zich aan de bepalingen van het reglement
ter zake.
Datum:
Handtekening:
U kan dit formulier downloaden, digitaal invullen en dan opsturen.
Voeg in bijlage:
- Principeschets grondplannen per niveau van bestaande toestand op schaal 1cm/m (hoeft
niet noodzakelijk door een architect te worden opgemaakt);
- Principeschets grondplannen per niveau van de toestand nà renovatie en of verbouwing op
schaal 1cm/m (hoeft niet noodzakelijk door een architect te worden opgemaakt);
- Een algemene kostenraming van de uit te voeren werken;
- Duidelijke foto’s van de toestand voor de werken en van de straatgevel en de achtergevel.
Zie bijkomend ook artikel 7 in het wedstrijdreglement “Bovenwinkelwonen”.
(1)doorstrepen wat niet past
Vak bestemd voor de administratie:
Dossiernummer:
Datum ontvangst:
Dossierbeheerder:
K:\ECO 2011\ECONOMIE E189\BOVENWINKELWONEN\Bovenwinkelwonen Aanvraagformulier.doc
Download