Voorwaarden ontlenen van DOE-koffers van de Brede School

advertisement
Voorwaarden ontlenen van DOE-koffers van de Brede
School Grimbergen
Definities

Erkende Brede Schoolpartners: de negen basisscholen binnen het grondgebied Grimbergen,
uitzonderingen worden door de kerngroep bekeken.

Ontlener: persoon die het materiaal ontleent.

Uitleendienst: Gemeentebestuur Grimbergen
De aanvraag

Erkende Brede Schoolpartners van de Brede School Grimbergen kunnen de materialen aanvragen ten
vroegste één jaar op voorhand en ten laatste twee weken op voorhand.


De aanvraag gebeurt door een ingevuld formulier door te sturen naar
[email protected]
De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst van het aanvraagformulier.

Annuleringen worden op voorhand schriftelijk gemeld.
Ophalen en terugbrengen van het materiaal


Het materiaal wordt geleverd en opgehaald door een bode van het gemeentebestuur, op een
dinsdag of een donderdag.
De ontlener controleert de inhoud van de koffer bij ontvangst en teruggave en vinkt de inhoud aan
op een inventaris.

Elk defect, beschadiging of ontbreken van materiaal tijdens het gebruik wordt onmiddellijk per email
gemeld aan de uitleendienst.

De ontlener zorgt als goede huisvader voor het materiaal. Het is verboden om zelf veranderingen en
herstellingen aan te brengen aan het materiaal.

Het materiaal wordt, tenzij anders vermeld, uitgeleend voor een periode van minimaal 1 week en
maximaal 1 maand.
Algemene afspraken



Alle materialen worden gratis ontleend.
Het is verboden materiaal uit te lenen aan derden.
De uitleendienst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en/of andere
schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal.
Download