Functiebeschrijving Bibliotheekbediende

advertisement
Functiebeschrijving
1. FUNCTIETITEL
Bibliotheekbediende
2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE
Het verzorgen van een efficiënte dienstverlening voor de bibliotheekgebruikers.
3. PLAATS IN DE ORGANISATIE
Maakt deel uit van de bibliotheek en rapporteert hiërarchisch aan de bibliothecaris
4. NIVEAU
Dv
5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING
Niet publieke diensten
Aanschaf :
- Besteladministratie aangekochte en ontvangen documenten, zowel gedrukte documenten als nietboekmaterialen
Rubricering :
- Toekennen van elementaire ZIZO-notaties
- Toekennen van codes voor A.V.M.-verwerking
- Rangschikken van bibliografische informatie i.f.v. rubricering
- Toekennen van magazijnnotaties
Magazijn :
- Ophalen en terugplaatsen van in het magazijn aangevraagde documentatie
- Orde houden in de magazijnen
- Andere bezigheden die ter plaatse kunnen gebeuren
Relatie tussen hoofdbibliotheek en filialen en/of uitleenposten:
- Administratie van het verloop van documenten tussen hoofdbibliotheek en de filialen en/of
uitleenposten
- Voorbereiden van de materiële verzorging van de documenten
- Controleren van de binnenkomende documenten na materiële verzorging
Publieke diensten
Jeugdafdeling :
- Werkzaamheden in de uitleendienst, o.m. lenersadministratie
- Uitlenen en zorgen voor orde in de afdeling
- Helpen bij het rondleiden van groepen
- Helpen bij het afvoeren van boeken
Afdeling volwassenen:
- Werkzaamheden in de uitleendienst, o.m. lenersadministratie
- Uitlenen en zorgen voor orde in de afdeling
- Helpen bij het organiseren van uitbreidingsactiviteiten
- Helpen bij het rondleiden van groepen
- Helpen bij het afvoeren van documenten
Leeszaalafdeling :
- Service aan de leeszaalbezoekers
- Nakijken en up-to-date houden van losbandige naslagwerken
- Besteladministratie van tijdschriften en opvolgen van documenten
Uitleendienst
- Publiek ontvangen aan de balie en informatie verstrekken
- Uitleningen verzorgen
- Boeken klasseren
- Ledenadministratie
- Inschrijvingen van nieuwe leden en hen informeren over de werking
- Uitleenstatistieken bijhouden
- Behandelen boetes en reserveringen
De taken kunnen verdeeld worden over verschillende personeelsleden.
Indien de werking en de dienstverlening dit vereisen, dienen bijkomende taken en
verantwoordelijkheden opgenomen te worden.
6. COMPETENTIEPROFIEL
Kennis
- Kennis van de belangrijkste moderne bibliotheektechnieken
- Algemene computerkennis
- Kennis bibliotheekwetgeving (basis)
Vaardigheden
- Administratieve vaardigheden
- Mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
- Inzicht hebben in de vragen en behoeften van de klanten
- Met de computer kunnen werken
Attitudes
- Klantvriendelijkheid
- Zin voor orde en nauwkeurigheid
- Polyvalentie
- Flexibiliteit
- Bereidheid tot extra inzet
- Leerbereidheid
- Zelfstandig
- Dynamisch
Download