View/Open

advertisement
Beste,
Het bestuur van de Vlaamse Vereniging van Psychomotorisch Therapeuten nodigt u van
harte uit op de jaarlijkse “Algemene Vergadering”. Tijdens deze algemene vergadering
vindt dit jaar ook de verkiezing van het bestuur plaats (hierover meer in bijgevoegde
brief). De algemene vergadering wordt gevolgd door een uiteenzetting van Davy
Vancampfort over motivatie. “Moetivatie of motivatie om te bewegen : de rol van
de psychomotorisch therapeut in de multidisciplinaire behandeling van
schizofrenie.”
Deze thema-avond gaat door op woensdag 14 mei 2014 om 19.00 uur in het
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius, Grimbergsesteenweg 40, 1850 Grimbergen. U kan
het ziekenhuis vinden via afrit 7 op de ring rond Brussel, richting Grimbergen, aan de
eerste lichten links. 200 meter verder ligt het ziekenhuis aan de rechterkant. De GPS
blijkt deze weg niet altijd terug te vinden.
ALGEMENE VERGADERING EN THEMA-AVOND
Verloop van de avond
19u:
Ontvangst met broodjes
Algemene vergadering VVPMT vzw
20u:
therapeut in
Moetivatie of motivatie om te bewegen : de rol van de psychomotorisch
de multidisciplinaire behandeling van schizofrenie (Davy Vancampfort)
21u30 :
Receptie, aangeboden door PZ Sint-Alexius en VVPMT.
We hopen u talrijk te mogen verwelkomen! Mogen wij u vragen uw aanwezigheid te
bevestigen voor woensdag 7 mei 2014 aan Ann Peeters ([email protected]). Indien
de inschrijving gebeurt via uw diensthoofd of via een collega, gelieve dan de emailadressen van alle aanwezigen door te sturen. Zo kunnen we tijdig eventuele
wijzigingen doorgeven.
Deelname is gratis voor leden van de VVPMT en voor studenten. Niet-leden betalen een
bijdrage van 20€.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur
- See more at: http://www.vvpmt.be/index.php/welcome/post/algemene-ledenvergadering-14mei-2014#sthash.cS8P5jcM.dpuf
Download