visie ouders zorg

advertisement
Hoe het begon
Autisme en nog een beperking
•
•
•
•
Niertransplantatie
Epilepsie
Gilles de la Tourette
Verstandelijke beperking
Hoe is de situatie?
• Arne uit huis
• Jasper tijdelijk verblijf
• Julian thuis
Wens
Een THUIS, geen
instelling!
Wat willen we bereiken
• 16 jongeren wonen duurzaam in een eigen ‘huis’ binnen de
gemeenschap
• Ongeveer 30 jongeren hebben een duurzame dagbesteding
en leveren een zinvolle bijdrage aan de gemeenschap
• Scheiden wonen en zorg is gegarandeerd
• Bewustwording en lobby over wonen en werken van
mensen met een beperking binnen de gemeenschap
• Een duurzame woon en werkgemeenschap is gerealiseerd
• Huis voldoet aan prikkelarme wensen van bewoners
• Er is een groot en betrokken netwerk
PLAN
• Gemeente
• Woningcorporatie
• Zorgaanbieders
Investeerders
Zorgaanbieder criterium :
hoe ga je met autisme om?
AUTISME
WAT IS AUTISME?
Filmpje
ANIMATIE WAT IS AUTISME
FEITEN
•
•
•
•
•
ASS IS AANGEBOREN
ASS IS NIET TE GENEZEN
ASS IS ONAFHANKELIJK VAN INTELLIGENTIE
ER IS EEN ERFELIJKE FACTOR ( 90%)
OORZAAK NOG NIET DUIDELIJK, ONDERZOEK
WIJST OP AFWIJKINGEN IN DNA
• VAAK ANDERE AFWIJKINGEN NAAST AUTISME
(MENTALE RETARDATIE/EPILEPSIE/DYSLEXIE/ADHD)
ONTWIKKELINGSSTOORNIS
• Autisme is een pervasieve
ontwikkelingsstoornis die zich doorgaans
openbaart gedurende de eerste 3 levensjaren
van een kind
• Tegenwoordig gebruiken we de term
Autistische spectrum stoornissen (ASS) voor
het hele scala van autistische aandoeningen
ASS KENMERKEN
ASS BEPERKT:
* DE VERBALE EN
NON-VERBALE COMMUNICATIE: UITEN EN
BEGRIJPEN
* DE SOCIALE INTERACTIE
* HET VOORSTELLINGSVERMOGEN:
BEPERKTE INTERESSE EN VERBEELDING
* HET GEDRAG: ZICH STEEDS HERHALEND
GEDRAG
SOCIALE INTERACTIE
• PROBLEMEN MET EMPATHIE: VERPLAATSEN
IN EEN ANDER EN UITEN VAN GEVOELENS
• ONDUIDELIJK IK-BEWUSTZIJN
VIER TYPEN SOCIALE INTERACTIE
• HET AFZIJDIGE TYPE: AANVAARDEN
LICHAMELIJKE TOENADERING VAN
VERTROUWDEN/ ONVERSCHILLIG T.O.V.
VREEMDEN
• PASSIEVE TYPE: NEEMT GEEN INITIATIEF, DOET
WAT GEVRAAGD WORDT
• ACTIEF, MAAR BIZARRE TYPE: ONAANGEPAST EN
EENZIJDIG GEDRAG
• STIJF-FORMALISTISCH: OVERMATIG BELEEFD EN
FORMEEL
SUBGROEPEN BINNEN ASS
• Asperger: IQ hoger dan 85/geen vertraagde
taalontwikkeling
• Hoogfunctionerend autisme: IQ hoger dan 85
en vertraagde taalontwikkeling
• Gemiddeld functionerend autisme: IQ 71-84,
met of zonder vertraagde taalontwikkeling
• Laagfunctionerend autisme: IQ lager dan 70,
taal idem
SUBGROEPEN VERVOLG
• A-typisch autisme
• PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder
Not Otherwise Specified): de persoon valt niet
binnen bovenstaande categorieën, maar veel
autistische kenmerken
CIJFERS
• AUTISME KOMT ONGEVEER VOOR BIJ 1 OP DE
165 MENSEN
1 OP 110 MANNEN IS AUTISTISCH EN 1 OP
330 VROUWEN
• TOENAME DOOR VERBETERDE DIAGNOSE EN
DOOR DE COMPLEXE MAATSCHAPPIJ
AUTISME EN WONEN
• Mensen met autisme hebben vaak hun leven lang
ondersteuning nodig op het gebied van
* lichamelijke gezondheid en persoonlijke
verzorging
* huishouden
* financiën
* dagbesteding/administratie
* sociale vaardigheden en contacten
Woonvormen
• Bij familie
• Begeleid zelfstandig
• Wonen bij een zorgaanbieder/bv
zorgboerderij
• Zelf een woonvoorziening starten:
STICHTING VOORSCHOT
VRAGEN????
Bewoners
Autisme vraagt een speciale aanpak!
Zorg
Een gewoon leven!
ASVZ: Triple C
Wat is Triple C?
TRIPLE C
• De drie C's van Triple-C staan voor Cliënt,
Coach en Competentie
• Begeleiders gaan een onvoorwaardelijke
ondersteuningsrelatie aan met de
cliënten/bewoners
• Zij zorgen voor een betekenisvolle daginvulling
• Begeleiders focussen niet op het
probleemgedrag
• Niet beheersen van probleemgedrag
TRIPLE C IN PRAKTIJK
•
•
•
•
We kunnen het
We straffen of belonen nooit
We gaan altijd door wat er gebeurt
Als er iets fout gaat dan heeft de cliënt het
nooit gedaan, maar dan hebben wij iets niet
goed gedaan
• We gaan voor de succeservaring
• Ja, er gaan wel eens dingen niet goed, maar u
hoort ze van ons….
Relatie
en
Betekenisvolle dagbesteding
Toenemen zelfvertrouwen
Ontwikkelen competenties
ASVZ Zorg
Herstel van het gewone leven!
PROGRAMMA VAN EISEN
Speerpunten:
• Autismevriendelijke bouw
• Duurzaamheid
• Inclusief dagbesteding
MOGELIJK DOOR:
• Architect Eduard Driessen - belangeloos
• NSGK : 13.000 Euro
Woningcorporatie
De Sleutels
3 miljoen euro
Gemeente
Grond verkoop 120.000 Euro
SAMENWERKING
Stichting Voorschot
samen met 10 andere
projecten
gekozen uit 70 projecten
door
Nederlandse Vereniging Autisme en
AEDES
KENNISBANK
INTENTIEOVEREENKOMST
Stichting Voorschot + Woningcorporatie de
Sleutels +Gemeente Voorschoten +ASVZ
VISIE OUDERS ZORG
Uitkomsten visiebijeenkomsten
Belangrijke waarden
Veiligheid
(ook emotionele veiligheid)
Acceptatie
Gezelligheid
Zeggenschap
Communicatie
Je kunt alleen dingen moeten als je
ook dingen mag
WAT MAG EN WAT MOET
Coach Ineke Bresser
Vrijwilligers en adviseurs
•
•
•
•
Ouderbijeenkomsten
Domotica
Duurzaamheid
Commissies
Belangeloos
Financiën
Visie: ZORG en WONEN gescheiden
Zorg: PGB financiering
Huur per bewoner:
520 euro per maand
De bewoners krijgen huursubsidietoeslag
Overige exploitatie
Budgetberekening cliënten
Inkomsten:
Wajong
Huurtoeslag
Zorgtoeslag
870,270,34,-
Uitgaven:
Huur
Bijdrage St.Voorschot
Electra/water
Zorgverzekering
Voeding
Inboedelverzekering
Telefoon/televisie
Kleding
Zakgeld/sport
Diversen
Sparen
-------------------------
500,50,50,110,160,20,50,90,-
20,34,------------------------------
Totaal
1174,-
1174,-
Conclusie Exploitatie
• Stichting Voorschot zal voor de huur, de zorg,
de initiële investeringen en de jaarlijkse
exploitatie volledig kostendekkend zijn
• Voor de bouw van het project ligt het risico
volledig bij de woningcorporatie
Bankgarantie
Eis Sleutels: 160.000 Euro
Reden Bankgarantie
• Niet afnemen huis
• Leegstand
• Bedrag gebaseerd op 10.000 per bewoner
Fondsenwerving
CROWD FUNDING
BINNEN EEN MAAND GELUKT
NOG VEEL MEER NODIG
Benodigde Fondsen
Keuken
Wasmachines en
drogers
Inrichting
Domotica
Tuin
Dagbesteding
:
15.000 (2x)
:
:
:
:
7.500 (2x)
4.500 per persoon
60.000
50.000 (afwerking
:
175.000 (vraagt
Sleutels)
Duurzaamheid :
toeslag
Autismevriendelijke bouw: toeslag
HUIS STICHTING VOORSCHOT
HUIS STICHTING VOORSCHOT
Download