TTT Vragenlijst netwerk

advertisement
Wat?
Voor wie?
Soort tool?
Hoe gebruiken?
Bron?
Vragenlijst voor netwerk om als coach een duidelijker beeld
te krijgen op functioneren van de cliënt in zijn thuissituatie.
Netwerk
Invulformulier
Doorgeven aan netwerk, met vraag deze tool aan te vullen.
Skillslab for ASD
Naam:______________________________________________________
Datum:____ / ____ / ______
VRAGENLIJST NETWERK
Autismespectrumstoornis is een ontwikkelingsstoornis, dat betekent dat
het een aangeboren probleem is en het is tevens een stoornis die blijvend
is. De manier waarop de autismespectrumtoornis zich uit kan echter heel
erg verschillen van persoon tot persoon en in functie van de leeftijd of
ontwikkeling.
Mensen met een autismespectrumstoornis hebben een aantal
basiskenmerken: ze hebben problemen op vlak van de sociale
communicatie en de sociale interactie en vertonen bijzonderheden op vlak
van hun gedrag, hun interesses of activiteiten.
1. Op basis van deze definitie van autisme en de kenmerken van de
……………………………….; op welk gebied voel je dat hij/zij meer hulp nodig
heeft?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. Denkt u dat het goed is voor ………………………………. om ervaringen op te
doen in een werkplaats?
a) Ja
Welk zijn de belangrijkste voordelen om ervaringen op te doen in een
werkplaats?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Waar verwacht je de grootste moeilijkheden?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
b) Neen
Waarom?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
c) ……………………………….is al aan het werk
Welk zijn de belangrijkste voordelen om ervaringen op te doen op het
werk?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Welke zijn de belangrijkste problemen op het werk?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
3 – Vind je het belangrijk dat de werkgever op de hoogte is van de
kenmerken van autisme?
Ja
Nee
Waarom?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
VERKLARING OUDERS
Wat is uw mening over de ontwikkeling en de effecten van tewerkstelling
op ……………………………….?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Download