Pilot Voorkomen financiële uitbuiting gemeente `s

advertisement
1. Toelichting
We willen professionals en vrijwilligers de beschikking geven over een vragenlijst op basis waarvan in
individuele contacten met ouderen eventuele financiële uitbuiting van een oudere kan worden
gesignaleerd. De vragen zullen daarnaast zoveel mogelijk een plaats krijgen in bestaande
instrumenten, zoals bijvoorbeeld de vragenlijst signalerend huisbezoek, de GGD-gezondheidsmonitor
en vragenlijst voor huisartsen en banken (niet limitatief). Zijn de vragen ook te stellen door
belastinginvullers en thuisadministrateurs?
2. Opzet
- beperkt aantal vragen, die een betrouwbare voorspelling kunnen geven van mogelijk financieel
misbruik
- vragen die gesteld kunnen worden aan ouderen, maar ook kunnen worden beantwoord (in
eerste instantie) door de vrijwilliger en/of professional zelf
- vragenlijst in combinatie met een handzaam overzicht van signalen die kunnen duiden op
financiële uitbuiting van ouderen
3. Vragen, signalen, kenmerken, aanpak
Vragen
Wie regelt uw financiën?
2. Hoe heeft u dat geregeld: en/of rekening, volmacht, geeft u uw bankpasje mee?
3. Krijgt degene die dit voor u regelt daar een vergoeding voor?
4. Uw financiën worden door iemand anders geregeld. Wordt u hier in betrokken?
1.
-
Signalen
Betaalachterstand, geldgebrek, onverklaarbare geldopnames/kosten, afgesloten van gas en
elektra, brieven van incassobureaus
Ontbreken van geld/goederen, verdwijnen van waardevolle spullen
Onverwachte/onverklaarbare testamentwijziging
Weigeren van informatieverstrekking over financiële aangelegenheden
Familie/anderen regelen financiële zaken
Kenmerken:
- 80+, alleenwonend, 80% = vrouw
- Fysieke, sociale en mentale beperkingen (specificeren)
- Financiële, sociale omstandigheden (specificeren)
- Onwetendheid, afhankelijkheid
Download