Start E-MOVO - GGD Noord- en Oost

advertisement
PERSBERICHT
Datum
: 28 september 2015
GGD onderzoekt gezondheid en leefstijl jongeren via internet
GGD Noord- en Oost-Gelderland start deze week met E-MOVO (Elektronische MOnitor en
VOorlichting). Dit is een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de
leefstijl van middelbare scholieren. Leerlingen vullen daarvoor op school een digitale
vragenlijst in. Op grond van hun antwoorden ontvangen zij digitaal een persoonlijk
gezondheidsadvies.
Bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio werken mee aan het onderzoek. EMOVO is ook uitgevoerd in 2003, 2007 en 2011.
Hoe werkt E-MOVO?
Leerlingen van klas 2 en 4 van middelbare scholen vullen een vragenlijst op internet in. Deze
vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, schoolbeleving, pesten,
roken, alcohol, voeding en internetgebruik. De vragenlijst wordt afgenomen tijdens een lesuur op
school in oktober of november.
Persoonlijk advies voor alle deelnemers
Na het invullen van de vragenlijst ontvangt iedere leerling digitaal een persoonlijk
gezondheidsadvies. Het advies bevat informatie en tips voor gezond gedrag over de onderwerpen
uit de vragenlijst. Ook krijgen de leerlingen advies over wat zij kunnen doen als zij gepest worden
of niet lekker in hun vel zitten. In ieder advies staan links naar leuke en betrouwbare websites voor
jongeren, met meer informatie over het onderwerp.
Landelijke uitvoering E-MOVO
Op initiatief van het ministerie van VWS voeren alle GGD’en in Nederland E-MOVO dit najaar voor
het eerst gelijktijdig uit, meestal onder de naam Jeugdmonitor. Om over alle jongeren in
Nederland dezelfde informatie te krijgen, is een deel van de vragenlijst landelijk verplicht. In
overleg met de gemeenten in de regio is de vragenlijst aangevuld met onderwerpen die lokaal van
belang zijn.
Resultaten
In de eerste helft van 2016 komen de resultaten van E-MOVO beschikbaar. Er verschijnt een
factsheet met de belangrijkste resultaten voor de regio Noord- en Oost-Gelderland. Scholen
krijgen een eigen rapportage met de resultaten van hun school. De resultaten van de 22
gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland worden verwerkt op de website van het Kompas
Volksgezondheid NOG (www.kvnog.nl). Met de resultaten van E-MOVO kunnen rijksoverheid,
gemeenten, scholen en andere organisaties plannen maken om de gezondheid en het welzijn van
jongeren te bevorderen.
Download