Vragenlijst PARQ

advertisement
Vragenlijst (PAR-Q).
Bij deelname aan Start2Trailrun bent u verplicht om deze vragenlijst in te
vullen en ondertekend mee te nemen naar de eerste training Start2Trailrun.
Wanneer u één of meer vragen met ‘ja’ beantwoordt, moet de lichamelijke
inspanning uitgesteld worden. Voor uw eigen veiligheid is het dan belangrijk om in
overleg met uw huisarts of specialist te overleggen of deelname aan Start 2Trailrun
mogelijk is. De runningcoach van Start2Trailrun verneemt graag van tevoren of
deelname en onder welke voorwaarden deelname mogelijk is.
Vraag:
Ja
Nee
Is er ooit door een arts geconstateerd dat u last van harten vaatziekten heeft en dat u alleen lichamelijke activiteit
op advies van een arts moet uitvoeren?
Heeft u pijn op de borst tijdens lichamelijke activiteit?
Heeft u in de afgelopen maand last gehad van pijn op de
borst in rust?
Verliest u uw balans als gevolg van duizeligheid of verliest
u het bewustzijn wel eens?
Heeft u bot- of gewrichtsaandoeningen zoals artrose,
artritis of reuma die verergeren door inspanning?
Gebruikt u momenteel medicijnen die door een arts zijn
voorgeschreven (bijvoorbeeld plaspillen) in verband met
uw bloeddruk of voor uw hart?
Is er een goede reden die nog niet is genoemd waardoor
u niet mee zou kunnen doen aan een activiteiten
programma?
Zo ja, welke?
Bron: ACSM.*
Ondanks het invullen van deze vragenlijst is deelname aan het beweegprogramma
geheel voor eigen risico! Bij twijfel kunt u terecht bij de runningcoach die het
beweegprogramma begeleidt. Veel succes en plezier gewenst tijdens het bewegen!
Naam:
Geslacht: M / V
Leeftijd:
Medicatie:
Datum:
Handtekening:
Literatuur
* American College of Sports Medicine. Guidelines for exercise testing and prescription. Philadelphia: Lea Febiger; 2002.
Download