Begeleidende e-mail medewerkers

advertisement
Begeleidende e-mail: Medewerkers
Geachte medewerker van <<NAAM ORGANISATIE>>,
Je bent werkzaam bij <<NAAM ORGANISATIE>>. Hoe bevalt het werken bij << NAAM
ORGANISATIE>>? Waar ben je tevreden over? Wat zou beter kunnen? We zijn erg benieuwd naar
jouw ervaring en mening. Je antwoorden helpen de organisatie bij het verbeteren van het
werkklimaat en onze diensten en ondersteuning naar cliënten. Op deze manier kunnen we nog
beter aansluiten op verschillende behoeften.
In de bijgevoegde vragenlijst kun je je mening kwijt. Verschillende onderwerpen komen hierin aan
bod. We stellen het erg op prijs als je de vragenlijst invult.
De vragenlijst is anoniem. Het verwerken van de antwoorden wordt door het onafhankelijke
onderzoeksbureau DESAN gedaan zodat de anonimiteit gewaarborgd blijft.
Invulinstructie
De vragenlijst is te vinden door op de volgende link te klikken of deze te kopiëren in uw
browser:<<URL>>. En de bijgevoegde inlogcode in te typen <Inlogcode>.
De vragenlijst bestaat uit de volgende categorieën:
▪
Algemene gegevens
▪
Informatie en communicatie naar u
▪
Informatie en communicatie naar cliënten en vrijwilligers
▪
Ondersteuning en waardering vanuit de organisatie
▪
Werkklimaat en arbeidsomstandigheden
▪
Resultaat
▪
Algehele tevredenheid
De organisatie is telefonisch goed te bereiken
0
Versturen
Het invullen van de vragenlijst kan tot uiterlijk 22 november 2015.
Hartelijk bedankt voor het invullen!
Met vriendelijke groet,
<<Hoofd organisatie>>
0
0
X
0
Weet niet /
n.v.t.
Geheel eens
Eens
Niet oneens,
niet eens
Oneens
Geef aan in hoeverre u het met de volgende uitspraken eens
bent:
Geheel
oneens
Per onderwerp zijn enkele vragen geformuleerd, waarbij u steeds wordt gevraagd in welke mate u
het met de stelling eens of oneens bent. Kruis het vakje met uw mening aan. Is de stelling voor u
niet van toepassing? Vul dan het vakje in ‘Weet niet/n.v.t.’. Hieronder ziet u een voorbeeld.
0
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards