Vragenlijst motivatie – visievorming

advertisement
Vragenlijst motivatie en visievorming
Gebruik deze vragenlijst als hulpmiddel om uw motivatie of visievorming rond maatschappelijke stage helder te krijgen.
Vraag
Meerwaarde en doel met MaS
Wordt de beeldvorming over onze
organisatie verbeterd door met leerlingen te
gaan werken?
Wat kunnen leerlingen onze organisatie
bieden?
Kunnen er nieuwe klantgroepen bereikt
worden door de inzet van leerlingen?
Welke invloed zullen leerlingen hebben op de
doelgroep?
Wordt de omvang (aantallen) van de
doelgroep vergroot door met de leerlingen te
gaan werken?
Wat is ons doel van het maatschappelijk
stage project? (wat willen we bereiken?)
Aantrekkelijke klussen
Welke vaardigheden kunnen leerlingen in
onze organisatie oefenen?
Kunnen door de inzet van leerlingen taken of
projecten uitgevoerd worden die anders
blijven liggen?
Wat maakt een stageplaats bij ons
interessant voor een leerling?
Kunnen wij interessante en leuke taken aan
de leerlingen aanbieden?
Wat kunnen leerlingen in onze organisatie
Antwoord
Opmerking
leren?
Is de opdracht of het project resultaatgericht?
Zijn we een organisatie waar leerlingen
graag bij willen horen?
Haalbaarheid
Staan de (vrijwillige) medewerkers in onze
organisatie achter de keuze om met
leerlingen te gaan werken?
Is er voldoende ruimte (oppervlakte)
om de leerlingen een eigen plek te bieden?
Kunnen leerlingen de cultuur in de
organisatie beïnvloeden?
Zijn wij bereid om extra uren te investeren in
de voorbereiding en begeleiding van
leerlingen?
Is het financieel aantrekkelijk om met
leerlingen te gaan werken?
Welke activiteiten kunnen door de leerlingen
worden uitgevoerd?
Zijn er medewerkers die de leerlingen willen
begeleiden?
Randvoorwaarden MaS
Is samenwerking met een
andere (vrijwilligers) organisatie
mogelijk en zinvol?
Download