Visieontwikkeling

advertisement
Bijlage: VVE-Kwaliteitskaarten
Visieontwikkeling
Een pedagogische en didactische visie geeft betekenis aan de individuele bijdragen van de
medewerkers. Alleen als de gezamenlijke visie in overeenstemming is met de overtuigingen en
persoonlijke visies van de leidsters en leerkrachten, dan kan ieders dagelijkse handelen
bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen. Een voorschool is een samenwerking tussen twee
verschillende voorzieningen die gezamenlijk een systeem vormen. De inspanning van de ene
organisatie levert een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de ander en dit wordt
alleen maar krachtiger als er vanuit een gezamenlijke visie gewerkt wordt.
Want wat draagt een geëxpliciteerde visie bij aan de kwaliteit van wat je doet?:

Je hebt het nodig om elkaar goed te kunnen verstaan en begrijpen (gemeenschappelijke taal).

Je hebt het nodig om te kunnen reflecteren op je eigen en op elkaars werk (wat is belangrijk,
focus houden).

Je hebt het nodig voor het bepalen van de doelstellingen.

Je hebt het nodig voor de legitimering van de handelingen binnen en buiten de organisatie.

Je hebt het nodig voor de continuïteit op de langere termijn.
In dit document staat het proces van visievorming in de voorschool omschreven
1
Download