Titel - Maatschappelijke stage

advertisement
1. Maatschappelijke stage; wat is dat?
Omgaan met jongeren !
Maatschappelijke stage
• Doen van onbetaald vrijwilligerswerk
onder verantwoordelijkheid van de
school.
4 eisen
• Creativiteit voorop
• De school voert de regie
• Ruimte voor initiatief scholen en
leerlingen
• Maatschappelijke stage
= het doen van vrijwilligerswerk
Opbrengsten voor scholen
• In aanraking met een andere kant van
de maatschappij
• Aansluiten bij competentieleer
• Mogelijkheid tot profileren
• Nieuwe invalshoek mentoraat
• Maatschappelijke stage kan een rol
spelen in keuzebegeleiding
• Etc.
Opbrengsten voor stagebieders
•
•
•
•
•
•
•
Frisse blik van jongeren
Maatschappelijk verantwoord
Nieuwe kijk op vrijwilligersbeleid
Kans voor nieuwe projecten
Positief imago
Vrijwilligers van de toekomst
Etc.
Verplichting scholen?
• Ja, wetsvoorstel:
• Vanaf 2011/2012 voor de leerlingen die
dan instromen in het VO.
• Een voorwaarde voor het behalen van
een diploma.
Verplichting stagebieders?
• Nee
Hoe plaatsen scholen MaS?
• Stageweek
• Projectmatig
• Buiten schooltijd
• Carrousel stage (roulerende stages)
• Lint stage (wisselende leerlingen
op 1 stageplaats)
Verschil met beroepsstage
•
•
•
•
•
MaS = voornamelijk voor een ander
MaS = voornamelijk non-profit sector
MaS = altijd zonder stagevergoeding
MaS = altijd nuttig voor stagebieder
MaS = biedt kansen voor jongere
leerlingen (12 tot 17 jaar)
Opdracht 1: Kansen en
gevaren…
1. Geef deelnemers 2 rode en 2 groene kaartjes.
2. Laat deelnemers op de rode kaartjes een
belemmering of gevaar van de maatschappelijke
stage schrijven.
3. Laat deelnemers op de groene kaartjes een kans
voor de maatschappelijke stage schrijven (voor het
eigen lesvak, de school, de organisatie etc.)
4. Verzamel alle kaartjes
5. Bespreek de kaartjes kort en krachtig.
Tip: Sluit altijd af met een serie kansen.
Opdracht 2: Een gezamenlijke
visie
Werk aan een gezamenlijke visie voor MaS. Hierbij
kunnen de onderstaande vragen helpen. Laat de
vragen per subgroepje beantwoorden, daarna
plenair terugkoppelen.
1. Wat is voor u de essentie van maatschappelijke
stage?
2. Waaraan moet een goede stageplek voldoen?
3. Wat is een belangrijke succesfactor voor MaS?
4. Waarom bent u betrokken bij MaS?
5. Welke doelgroepen wilt u bereiken met MaS?
Opdracht 3: Verbinden
Laat deelnemers een bestaand project, onderwerp of
beleidsdomein noemen waarbij de maatschappelijke
stage makkelijk kan aansluiten. (Soms is een kleine
aanpassing in een bestaand project al voldoende voor
een goede maatschappelijke stage.)
Voorbeelden:
-
Een sportdag ombuigen tot sportdag voor een
bepaalde doelgroep.
-
Een bestaande open dag laten organiseren door
leerlingen.
-
Een school heeft als wens om leerlingen te laten
werken met een portfolio. De maatschappelijke stage
wordt gebruikt als eerste onderwerp.
Download