Deelnemers gezocht voor het testen van een vragenlijst over

advertisement
Deelnemers gezocht voor het testen van een vragenlijst over gedeelde zorg
Sommige patiënten komen zowel bij de huisartsenpraktijk als in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als u
diabetes heeft of door uw huisarts wordt verwezen naar de spoedeisende hulp. Dit betekent dat
zowel de medisch specialisten, de huisarts en verpleegkundigen met elkaar samenwerken om u de
beste zorg te leveren.
Wij, het onderzoeksteam van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, doen onderzoek naar deze
gedeelde zorg met als doel deze veiliger te maken. Wij willen graag weten hoe patiënten de kwaliteit
van gedeelde zorg ervaren en wat er beter kan. Hiervoor hebben wij een vragenlijst ontwikkeld.
Hierin staan vragen als: wist de specialist waarom u eigenlijk verwezen bent, heeft de huisarts
gehoord over uw opname in het ziekenhuis, of geven de specialist en huisarts u tegenstrijdige
informatie?
Wij willen graag uw mening horen over onze vragenlijst. Zodat we zeker weten dat de vragenlijst
goed te begrijpen is. Hiervoor nodigen wij u uit voor een zogenaamde ‘think aloud’ sessie. In de
‘think aloud sessie’ vult u samen met onze onderzoeker de vragenlijst in. U wordt gevraagd hardop te
denken bij het invullen van de vragenlijst. De onderzoeker leest de vraag voor en stelt u vragen over
het invullen: “kan u me vertellen wat u bij deze vraag denkt? Kunt u dat eens verder uitleggen? Het
gesprek wordt opgenomen om de details goed vast te leggen. Uw inbreng zal echter niet te
herleiden zijn tot u persoonlijk.
Enkele praktische zaken,
waar: Het gesprek kan plaatsvinden in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Heidelberglaan
100, 3584 CX, Utrecht. Uw reiskosten worden vanzelfsprekend vergoed. Wij vinden het ook
geen probleem om naar u thuis te komen.
duur:
Het gesprek duurt ongeveer 1 uur.
Alle deelnemers ontvangen een cadeaubon.
Wilt u deelnemen aan ons onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Marije van Melle. Via
[email protected] of 0875-69240 (aanwezig ma-di, do-vr)
Voor meer informatie: www.juliuscentrum.nl/tipp, klik op patiënten.
Met vriendelijke groet,
Onderzoeksteam Universitair Medisch Centrum Utrecht
Download