Vragenlijst voor wie een bureau wil huren bij Mundo-b

advertisement
Vragenlijst voor organisaties op zoek naar een kantoorruimte in
Mundo-b of Mundo-j
Datum van de aanvraag
Treed u tot onze handvest toe?
Gelieve de statuten van uw organisatie toe te voegen wanneer u de vragenlijst terugstuurt.
Let op: Deze vragenlijst is voor ons essentieel om uw organisatie en verzoek te analyseren en om te kijken of ze
overeenkomen met het collectieve doel en de doelstellingen van de Mundo-b / Mundo-j projecten en
organisaties. Wij bewaren uw gegevens in ons systeem, zodat wij contact met u kunnen nemen zo spoedig een
kantoorruimte van een passende maat beschikbaar is.
1. Officiële naam van de organisatie en afkorting.
2. Adres
3. Contactpersoon: Naam en functie
4. Telefoon
5. Email
6. Website
7. Legaal statuut van de organisatie en
maatschappelijk doel
8. Belangrijkste financiële middelen met namen
en percentage van de totale inkomsten en wilt u
dan ook uw financieel balans van het voorgaande
jaar (geauditeerd of niet) bijvoegen
9. Activiteitensector (maatschappelijk, milieu,
social, …)
10. Korte beschrijving van uw organisatie
(doelstellingen, structuur, voorkeur, leden enz.)
11. Is er een persoon/organisatie in Mundo-b of
Mundo-j die u een referentie kan geven?
12. Hebt u een opzeggingstermijn voor uw huidig
kantoor OF een gewenste datum/periode om in
Mundo-b of Mundo-J in te trekken?
13. Hoeveel werkplaatsen hebt u nodig OF van
welke ruimte wilt u beschikken?
14. Als u maar van één werkplaats nodig hebt, a) een gedeeld kantoor (optie “Hive” met
hebt u dan liever:
meubels, toegang tot internet en telefoon) met
een van volgende formules:
Voltijds (permanent) (250)
Part time (enkele dagen per jaar):
120 dagen/jaar
50 dagen/jaar
20 dagen/jaar
6 dagen/jaar
b) een onderhuurder worden in een kantoor al
gedeeltelijk bezet door een of meerdere
organisaties
15. In geval er momenteel geen mogelijkheid
bestaat voor een werkplaats, wilt u dan op onze
wachtlijst gezet worden zodat we u kunnen
contacteren als er een gelegenheid verschijnt?
16. Hebt uu specifieke wensen betreffende de Minstens één keer per week
vergaderzalen (we bieden 9 zalen in totaal aan)?
Minstens één keer per maand
Af en toe
Nooit
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards