Uploaded by User360

Vragenlijst Mike

advertisement
Vragen:
1. Innoveren
De student is op de hoogte van de laatste
trends en ontwikkelingen.
De student heeft ideeën voor nieuwe
producten/diensten.
De student ziet kansen in zijn directe
omgeving.
2. Waardecreatie
De student kan problemen van personen
uit zijn directe omgeving achterhalen.
De student kan inschatten wat voor andere
personen van toegevoegde waarde is.
De student bedenkt ideeën om problemen
op te lossen.
3. Resultaatgericht handelen
De student stelt realistische doelen op.
Score (1 is zeer laag,
5 is zeer hoog):
Opmerking
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Heeft een goed bedrijfsplan voor de toekomst.
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
De student gaat door tot hij zijn doel heeft
bereikt.
De student stelt een heldere en duidelijke
planning voor zichzelf op.
4. Leidinggeven
De student neem vaak het voortouw bij
projecten/initiatieven.
De student kan anderen om zich heen
motiveren.
De student is in zijn houding en gedrag een
voorbeeld voor anderen.
5. Managen & organiseren
De student voert zelfstandig taken uit.
1 2 3 4 5
Vindt het soms snel goed.
1 2 3 4 5
Vergeet soms dingen die hij moet doen.
De student bedenkt zelf nieuwe
activiteiten en voert deze uit.
De student voelt zich verantwoordelijk
voor zijn werkzaamheden.
6. Samenwerken & Netwerken
De student is een teamplayer.
1 2 3 4 5
De student staat open voor de mening en
feedback van anderen.
De student is niet bang om op anderen af
te stappen.
7. Onderzoekend vermogen
De student heeft een nieuwsgierige
houding.
De student verzamelt zelf informatie.
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Kan goed zelf werken.
1 2 3 4 5
Vindt het belangrijk dat dingen goed gaan.
1 2 3 4 5
Werkt goed in teamverband.
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Cathrine.
De student stelt relevante vragen.
1 2 3 4 5
8. Analytisch vermogen
De student heeft een kritische houding.
1 2 3 4 5
De student kan goed hoofd- van bijzaken
onderscheiden.
De student kan een verklaring geven voor
mogelijke problemen en/of situaties.
9. Lerend vermogen
De student is actief bezig met zijn eigen
ontwikkeling.
De student stelt relevante leerdoelen voor
zichzelf op.
De student reflecteert op zijn/haar eigen
handelen.
10. Communiceren
De student spreekt anderen op een
beleefde en professionele toon aan.
De student gebruikt correct Nederlands
taalgebruik in schriftelijke communicatie.
De student kan kort en bondig een
boodschap overbrengen.
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Heeft een goed beeld van wat hij doet.
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Kan zich hier nog in ontwikkelen.
1 2 3 4 5
Tijdens dit schooljaar vragen wij je voor de cursus Talentontwikkeling om de wereld in te kijken. Dit doe je
door middel van ‘interviews’ die je afneemt in je omgeving (2 interviews, bij een familielid en een vriend),
maar ook door een manager/ondernemer die werkzaam is bij een bedrijf (1 interview) waar je affiniteit mee
hebt. De zaken die jij uit de interviews belangrijk vindt voor jouw ontwikkeling, neem je mee naar de analyse
van de vragenlijst (bijlage 2). Je vult de vragenlijst vier keer in (2 keer door mensen uit je omgeving, 1 keer
door een manager/ondernemer 1 keer door jezelf). Voor de analyse is het van belang dat je jou ingevulde
vragenlijst naast de overige vragenlijsten legt en op basis van de verschillen/ overeenkomsten leerdoelen
formuleert.
Download