Verslag van interviews onder medewerkers van het Groene Hart

advertisement
Verslag van interviews onder medewerkers van het Groene Hart Lyceum Een vast onderdeel bij de begeleiding van procedures werving & selectie door Erik Versteege Search is het afnemen van interviews met een aantal sleutelfunctionarissen van de instelling. Het kan potentiële kandidaten voor de vacature een beeld geven hoe de dagelijkse gang van zaken binnen de school beleefd wordt. Belangstellenden wordt het verslag op hun schriftelijk verzoek toegezonden. Wilt u uw verzoek richten aan de heer B. Swarts, [email protected] 
Download