Verslag Open dag

advertisement
Verslag Open dag.
In het kader van je loopbaanoriëntatie bezoek je een open dag.
Dit is een handelingsopdracht die met een voldoende afgesloten moet worden.
Heb je de open dag nog niet bezocht dan moet je dat vóór 24 maart 2010 gedaan hebben!!!!
Ben je niet klaar met de handelingsopdrachten, dan mag je niet aan het examen deelnemen.
Je maakt een verslag van de bezochte open dag. In dat verslag moeten de volgende zaken
aan de orde komen:
Op het voorblad:
 De naam van de bezochte school
 Welke sector je hebt bezocht op die school
 Datum waarop je de school bezocht.
 De opleiding waar je speciaal naar toe bent geweest
Op het tweede blad:
 Een korte beschrijving (circa 20 regels) wat je op die school hebt gedaan.
 Is dit de opleiding die volgend jaar wil gaan doen? Zo ja, hoe en wanneer meld je je
dan aan?
In de rest van het verslag beschrijf je:
 Welke vooropleiding heb je minimaal nodig voor die opleiding?
 Welke vakken moet je in je pakket hebben?
 Voor welke vakken geldt dat het handig is als ze in je pakket zitten?
 Op welke manier worden de lessen aangeboden? Klassikaal. Werk je in groepen?
Moet je modules doorwerken? Is het PGO of CGO? Probeer ook te beschrijven wat
met die manier van leren wordt bedoeld.
 Hoe lang loop je stage gedurende de opleiding?
 Welke beroepen kun je na de opleiding uitoefenen?
 Welke kosten zijn er aan de opleiding verbonden? Inschrijfgeld. Cursusgeld.
Boekengeld. Gereedschap. Excursiepot.
 Met welk openbaar vervoer kun je de opleiding bereiken?
Als laatste:
 Voeg een folder toe van de opleiding.
Download