maakt meedoen mogelijk

advertisement
Autisme en werken werkt
Workshop autisme
Hanneke Braber
Janine van Loenen
IJsseloevers &
Feitjes en Weetjes
 Stoornis in de hersenen/andere manier van informatieverwerking
 In aanleg gegeven, genetische factoren spelen een rol
 ASS is een levenslange stoornis, al vroeg in ontwikkelingen
merkbaar
 Normaal tot bovengemiddeld intelligent of een verstandelijke
beperking
 Soms gecombineerd met andere stoornis
Feitjes en Weetjes (2)
 Veel meer jongens dan meisjes
 Autisme dringt door op alle levensgebieden en het totale
functioneren.
 Autisme is niet altijd even zichtbaar en herkenbaar.
 Autisme light bestaat niet.
 Autisme is een kwetsbaarheid
Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Voorheen: onderverdeeld in klassiek autisme, PDD-NOS,
Syndroom van Asperger, Syndroom van Rett.
Nu: één diagnose met onderverdeling naar categorieën van ernst
(hoeveel ondersteuning is nodig)
Gevolgen voor het denken
Problemen met zien
van samenhang
tussen de losse
elementen.
Problemen met
plannen,
organiseren en
uitvoeren.
Problemen met
begrijpen van de
ander.
Centrale
Coherentie
Executieve
functie
Theory of Mind
Centrale Coherentie
Zien van samenhang
Zien van samenhang
Vaardigheid die toelaat om:
 Het grote geheel overzien en er de juiste betekenis aan geven.
Beperkte centrale coherentie heeft consequenties voor:
 Het kunnen overzien van het geheel.
 De juiste betekenis kunnen geven aan dingen.
 Het kunnen filteren van wat belangrijk en onbelangrijk is.
 Verwerkingstijd
Executieve functies
Plannen en organiseren
Plannen en organiseren
Vaardigheden met betrekking tot:
 Taken te kunnen plannen en organiseren
 Daarin flexibel te zijn
 Oplossingen te bedenken
Een beperking in de executieve functies heeft consequenties
voor:
 Het aanleren van nieuwe vaardigheden
 Moeite met generaliseren nieuwe vaardigheden
 Opnemen grotere hoeveelheden nieuwe informatie (los van
intelligentie!)
Bron: Film De zus van Einstein
Theory of mind
Empatisch denken
Empatisch denken
Vaardigheid die toelaat om:
 Bewust te zijn van eigen gedachten
 Te denken dat anderen hun eigen gedachten hebben
 Een invoelend vermogen te hebben (empatisch denken en
handelen)
Een beperking in de theory of mind heeft consequenties voor:
 Begrijpen en voorspellen van gedrag van anderen
(Wat ik weet, weet de ander ook)
 Communiceren met anderen
Gesprek met werkgever en werknemer
Kwekerij Meermuiden
Het ABC probeert je een autistische ervaring te
laten opdoen, steeds gekoppeld aan een tip voor
autismevriendelijkheid
MEE: T 088 6330633 E [email protected]
Dat is Toch Zo
Lowie op zoek naar zijn portemonnee
Training en consultancy
Andere trainingen:
• Herkennen en omgaan met mensen met een licht
verstandelijke beperking
• Herkennen en omgaan met mensen met autisme
• Sociale netwerkversterking
MEE
T 088 6330633
E [email protected]
W www.mee-veluwe-ijsseloevers.nl
Download