Presentatie AutismeAsperger

advertisement
Omgaan met
Autisme en
Asperger
voor leerkrachten en docenten
Suzanne van Overbeek
Rita de Bresser
Monique Habermehl
Introductie
Basiskennis
• Wat is Autisme en Asperger?
• Ontwikkelingspsychologie
• Autisme en onderwijs: ‘Passend onderwijs’
Lespraktijk
• Autisme in de klas; een handreiking
Casus en theoretisch advies:
• Driftbuien & woedeaanvallen
• Angst & contactstoornis
• Sociale interactie
Slot
• Tips
Autisme spectrum Stoornis (ASS)
• Klassiek autisme
• Asperger
• PDD-NOS
Gedragskenmerken
Oorzaak en diagnose
Positieve en negatieve kanten
Ontwikkelingspsychologie
Statistieken
Autisme en onderwijs: ‘Passend onderwijs’
Wet passend onderwijs per 2014
Doelstelling:
Kinderen zoveel mogelijk het regulier onderwijs te laten
volgen
Kernelementen:
-> Zorgplicht
-> Versterken samenwerkingsverbanden
-> Budgetfinanciering
Autisme en onderwijs: ‘Passend onderwijs’
Zorgtaak:
• Ontwikkelingsperspectief
• Onderwijsprofiel
• Ondersteuningsplan
(gemeenten, toezicht, mbo,
leerlingenvervoer)
Autisme in de klas: een handreiking
Wat de docent kan doen:
• Communicatie algemeen
• Communicatie uitleg, opdracht en instructie en tijdens
het werk
• Omgeving en tijd
Autisme in de klas: een handreiking
Casus & theoretisch advies
Driftbuien en woedeaanvallen
Casus & theoretisch advies
Angst en contactstoornis
Casus & theoretisch advies
Sociale interactie
Het onvermogen tot het aangaan
van "wederkerige" sociale relaties.
Of
Niet kunnen toeschrijven van zogenaamde ‘mental states’
(bijvoorbeeld gedachten, intenties of wensen) aan zichzelf
en anderen (‘theory of mind’–hypothese).
Casus & theoretisch advies
Sociale interactie
Tips
• Autismeweek: 29 maart t/m 5 april 2014
www.autismeweek.nl
• Rain Man, (1988)
• Cursus autisme
• De zus van Einstein, filmpje op YouTube
Download