Masterclass Autisme op het werk

advertisement
Interim Management Development 2015
Reflectie
Masterclass
Het Et-cetera
principe
•
•
•
Prof. Dr. Thijs Homan gaat in op
de ‘binnenkant’ van
organisatieontwikkeling.
Wat gebeurt er nou écht waardoor
organisaties zich wel of juist
helemaal niet ontwikkelen?
Wat betekent dat voor het
‘managen’ van veranderingen?
Wat neem je mee naar huis?
•
•
•
•
Inzicht in ‘het Et-cetera principe’: de informele, emergente
processen die, verweven met de formele processen, van
invloed zijn op de feitelijke ontwikkeling van de organisatie.
Deze inzichten worden verwoord en verbeeld middels
aansprekelijke metaforen en concepten.
In je eigen praktijk nieuwe en diepere inzichten verkrijgen in
de organisatiedynamiek.
Deze nieuwe inzichten leiden vervolgens tot nieuwe ‘Options
for action’.
Workshop
Het 5-D model
•
•
•
•
Jan-Roelof Abbring over
intercultureel management volgens
het ‘5-Dimensie model’ van Prof.
G. Hofstede.
Interactieve en praktijkgerichte
introductie van cultuur, zowel op
organisatie en nationaal niveau.
Meting van het persoonlijke
cultuurpatroon van de deelnemers.
Interactieve presentatie,
groepsdiscussie en oefeningen.
Wat neem je mee naar huis?
•
•
•
•
Bewustwording en kennis waarmee je effectiever kunt
functioneren in een diverse omgeving.
Een kader en definitie van cultuur, zowel op organisatie en
nationaal niveau.
Verklaring voor de verschillende gedragingen van de culturen
zoals management- en communicatiestijlen, feedback, project
management, etc.
Kunnen anticiperen op culturele aspecten bij het
internationaal samenwerken of bijvoorbeeld binnen projecten
of afdelingen.
Workshop
Kennismaken
met intervisie
•
•
•
Monique Bellersen en Inez
Kohlmann over het effect van een
collegiale blik.
Goede vragen kunnen meer
veranderen dan verkregen
antwoorden.
Naast de theorie ga je aan de slag
met collega’s en ervaar je de
nuances die bijdragen tot sneller
inzicht, effectiever vragen en
klantgericht luisteren.
Wat neem je mee naar huis?
•
•
•
•
•
Je maakt kennis met intervisie.
Je hebt ervaren wat de kracht van de vraag is.
Je leert methodisch met elkaar inzicht te verkrijgen in jouw
manier van werken en verbeteringen toe te passen.
Deze kennis leidt tot het stellen van goede krachtige vragen
in andere gesprekken die je binnen het werk voert.
Je ervaart dat de kwaliteit van intervisie in hoge mate
afhankelijk is van de kwaliteit van de facilitator en de
toepassing van een diversiteit van methoden.
Masterclass
Autisme op
het werk
•
•
•
Colette de Bruin over auticommunicatie: Welke
communicatietechnieken werken
wel en welke niet!
Communicatie met mensen met
autisme vraagt om een andere
aanpak.
Wanneer een manager geen
kennis heeft van autisme en toch
doorzet met de gebruikelijke
communicatie kan dit averechts
werken.
Wat neem je mee naar huis?
•
•
•
•
Wat is autisme eigenlijk? Is ‘autist’ eigenlijk wel een correcte
benaming? Waaraan kun je autisme herkennen? Hoe denkt
een persoon met autisme? Welke talenten hebben zij? En
hoe kun je daar als manager dan op inspelen?
Je krijgt handvatten aangereikt om mensen met autisme aan
te sturen op de werkvloer.
Welke communicatietechnieken werken wel en welke niet!
Verbeteren van de communicatie tussen de mensen met en
zonder autisme.
Workshop
Morele en
Ethische
dilemma’s
•
•
•
•
Erik Boers is begeleider van
denkgesprekken.
De klant is koning toch. Toch?
Wat doe je als je manager of
opdrachtgever je iets vraagt wat
tegen je eigen waarden indruist?
Je baan of omzet op het spel
zetten? Jezelf geweld aandoen?
Wat is de juiste moed, maat en
wijsheid in zo’n geval?
Wat neem je mee naar huis?
•
•
Inzicht in verschillende ethische perspectieven op lastige
vraagstukken waardoor een steviger fundament ontstaat om
een rechtvaardige mening te vormen rondom het ethisch
dilemma.
Op deze wijze niet alleen ethische dilemma’s en dus vragen
opwerpen, maar ook oplossingsrichtingen aangeven
waarmee je in de praktijk voordeel kunt doen.
Workshop
Boerenwijsheden •
•
•
Tjeerd den Boer en Niels van Rees
over Leiderschapsrecepten uit De
Librije.
Hoe zorgt het echtpaar De Boer
dat De Librije ondanks dat
arbeidsintensieve en foutgevoelige
bedrijfsproces een ‘uitzonderlijke
keuken’ blijft die ‘een reis waard
is’, zoals de Michelingids
formuleert?
Je bent zo goed als je laatste
gerecht en de beleving die je
neerzet…
Wat neem je mee naar huis?
•
•
•
Kijkje in de managementkeuken van driesterren restaurant
De Librije. Hoe blijven ze al zo lang aan de top op nationaal
en internationaal niveau?
Inspiratie om management- en leiderschapslessen aan de
hand van thematische onderwerpen uit De Librije in de eigen
bedrijfssituatie toe te passen.
Praktische weerspiegeling van de high performance
kenmerken zoals wetenschappelijk vastgesteld door dr.
André de Waal in een ultieme high performance organisatie.
Voor in de agenda!
•
•
•
•
•
•
Woensdag 11 februari: Het Et-cetera principe.
Donderdag 9 april: Het 5-D model voor omgaan met
verschillende culturen.
Dinsdag 12 mei: Kennismaken met intervisie.
Donderdag 11 juni: Autisme in organisaties.
Donderdag 24 september: Morele en ethische dilemma’s (in
opdrachten).
Woensdag 18 november: Boerenwijsheden – Je bent zo
goed als je laatste gerecht en de beleving die je neerzet.
Download