Wetenschappelijk onderzoek naar trainingsmethode executieve

advertisement
Wetenschappelijk onderzoek naar trainingsmethode executieve functies
Op de Universiteit van Amsterdam wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar een nieuwe
behandeling voor kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS): Executieve Functie (EF)
training d.m.v. een computergame.
Raakt uw kind van streek bij nieuwe situaties of verandering van plannen? Raakt hij/zij verstrikt in
details en verliest het overzicht? Onderschat uw kind de tijd die dingen kosten? Heeft hij/zij moeite
verschillende dingen die hij/zij moet doen tegelijkertijd te onthouden?
Vindt hij/zij bezig zijn op de computer leuk?
Dan is ons onderzoek naar een nieuwe behandeling mogelijk geschikt voor u en uw kind.
EF-training
Executieve Functies zijn nodig voor plannen en organiseren van gedrag en deze zijn minder goed
ontwikkeld bij ASS. De EF-training kan deze en andere probleemgebieden verbeteren. Het onderzoek
bestaat uit:


de training (6 weken thuis 1 van 3 versies van de trainingsgame spelen);
testen van verbetering (2 x vóór en 2 x na de training; afname van taakjes bij kind en
vragenlijsten bij ouders).
Voor dit onderzoek zoeken we nog kinderen tussen 8 en 13 jaar met een diagnose autisme, Asperger
of PDD-NOS.
Huidige status van het onderzoek
De training is door 87 kinderen gedaan. De motivatie van de kinderen blijkt uiteenlopend; sommige
kinderen vinden de training zeer leuk, andere hebben meer moeite met het afronden de sessies. De
training kost energie en uithoudingsvermogen van het kind en er is steun en motivatie van ouders
nodig. Uit de gegevens tot nu toe lijken we bij alle drie de versies van de training vooruitgang te zien
in executieve functies. We kunnen nog niet zeggen welke versie zorgt voor méér vooruitgang en ook
niet of de training bij sommige kinderen beter werkt dan bij andere kinderen. Om dit te
onderzoeken willen we in totaal ongeveer 150 kinderen de training laten volgen. Met deze
groepsgrootte kunnen we beoordelen of de training daadwerkelijk zinvol is en als dit het geval is,
voor wie welke versie het beste werkt.
Daarom worden tot en met zomer 2013 nog kinderen getraind.
Informatie en deelname:
Marieke de Vries
020-5256123 [email protected] www.trainingvoorautisme.nl
Universiteit van Amsterdam,
Afdeling Psychologie
Weesperplein 4, 1018 XA Amsterdam
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards