Lezing “glASShelder

advertisement
Lezing “glASShelder"
(ASS: autisme spectrum stoornis) Donderdag 26-02-2015
door Miriam Perrone Autisme coaching en consultancy
Mensen met autisme leven wel degelijk in dezelfde wereld als ieder ander mens. Alleen registreert hun brein
prikkels uit diezelfde wereld op een andere manier. En dat kan wel eens voor verwarring zorgen in de
communicatie en sociale interactie met anderen.
Het is NIET zo dat mensen met ASS in een “eigen wereldje” leven. Neen ! Ze leven in dezelfde wereld als wij,
maar zien de dingen anders en hebben daardoor andere ervaringen waardoor ze (soms) anders reageren
Autisme is een “Pervasieve” stoornis (diep doordrongen in heel uw “zijn”, in heel uw handelen en denken) dit is
een groot verschil met “autistische trekjes” hebben.
Spectrum: autisme kan zich op heel veel verschillende manieren uiten, elke mens is verschillend en elk mens
neemt iets anders waar en gaat hier op zijn eigen manier mee om
Een persoon met ASS begint de informatieverwerking bij de details in plaats van bij de grote lijnen zoals bij de
doorsnee mens. Vaak zijn het perfectionisten. Zij nemen taal “letterlijk” en kunnen bijvoorbeeld grappen en
uitdrukkingen, die figuurlijk bedoeld zijn, zoals 'tussen de lijnen lezen', niet begrijpen.
Drie belangrijke probleem gebieden:
1. sociale vaardigheden
2. communicatie
3. verbeelding
Anders DENKEN

dit ziet men niet
zorgt voor


anders HANDELEN
dit ziet men wel
Wat kan helpen ?





R & R (ritualen en routines
Pan B voorzien – altijd weten dat er een ‘alternatief is’.
Duidelijkheid, voorspelbaarheid, structuur  goede dagindeling, procedures/regels, veranderingen
tijdig aankondigen  dit geeft houvast en rust
Time-out ruimte – (over-prikkels moeten verwerkt kunnen worden)
Eerlijke feedback – rechtstreeks met de persoon gedrag bespreken nadat hij weer rustig is !
Duidelijk zijn doe je zo :






Zeg precies wat je wil , wat je verwacht
Geef de context mee (het waarom , de reden..)
Leg uit hoe de persoon best aan een opdracht begint, help hem op weg
Visualeer de opdracht. Geef een stappenplan, doe het voor..
Geef een deadline (visualiseer deze met bijv een timer)
Voorzie een ‘vluchtscenario’: haalt hij de deadline niet, dan weet hij dat dit of dat nog mogelijk is, dat
geeft rust tijdens de taak..
Gebruik hun sterktes ! Mensen met ASS hebben/zijn:


Sterk visueel geheugen
Beelddenker











Oog voor detail (cfr.: labo – sneller kankercellen opsporen)
Vaak heel sterk in wiskunde
Zeer goed analytisch en probleemoplossend vermogen
Unieke ideeën
Doodeerlijk (komt daardoor soms “bot” of “arrogant” over)
Authentiek (is steeds zichzelf)
Focus tot dat iets perfect is (want zij hebben een STOP-probleem, leveren zeer goede resultaten af,
maar moet er de tijd voor krijgen)
Logica gaat boven emotie (voordeel reageert ‘nuchter’, laat zich niet leiden door paniek, vb. bij brand)
Planmatig werken ( stap voor stap) – waar ze aan beginnen maken ze AF
Betrouwbaar (want regels zijn regels en afspraak= afspraak)
Informatie verslaafd – ergens interesse in: totale uitspitten van dat onderwerp
Besluit:
Drie zeer belangrijke elementen voor personen met autisme
1. Structuur
2. Duidelijkheid
3. Voorspelbaarheid
Deze 3 elementen zorgen voor een positief effect en geeft de persoon RUST !
De persoon met ASS kan sociale vaardigheden leren door:
1. Eerlijke feedback – rechtstreek naar hem toe gericht (op een rustig moment , niet op het ogenblik
dat hij fout reageer, maar achteraf)
2. Door goed voorbeeldgedrag. ( mensen met ASS hebben een sterk visueel geheugen en kunnen
gedrag heel goed kopiëren )
Download