Autisme en hechting Lezing door dr. Bram Sizoo Datum: woensdag

advertisement
Autisme en hechting
Lezing door dr. Bram Sizoo
Datum: woensdagavond 13 februari 2013
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Locatie: Christelijk Lyceum, Jachtlaan 108, Apeldoorn
Kan bij mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS) veilige hechting tot stand komen? Uit
onderzoek blijkt dat meer dan de helft van kinderen met ASS wel veilig is gehecht, maar hoe gaat het
dan als hechting niet tot stand komt? Dr. Bram Sizoo, psychiater bij Dimence in Deventer, gaat in zijn
lezing in op de literatuur over ASS, hechting, mentaliseren (nadenken over denken en voelen),
emotieregulatie en de gevolgen van onveilige hechting bij ASS in de levensloop.
Autisme spectrum stoornissen (ASS) zijn ontwikkelingsstoornissen die meestal op de kinderleeftijd
worden gediagnosticeerd aan de hand van problemen in de sociale communicatie en sociale interactie
en beperkte patronen van gedrag, interesses en activiteiten (DSM-5). Hoewel autisme spectrum
stoornissen bij 1 procent van de bevolking voorkomen, is weinig bekend over de ontstaanswijze. Het
is duidelijk dat er een multi-genetische component is met een zeer hoge mate van erfelijkheid. Deze
genetische kwetsbaarheid manifesteert zich in wisselwerking met de omgeving, tot een klinisch beeld.
Bij jonge kinderen met ASS valt op dat zij minder geneigd zijn zich te richten op biologische in plaats
van mechanische bewegingen in hun omgeving, in tegenstelling tot kinderen met een mentale
ontwikkelingsachterstand of kinderen zonder psychopathologie. Dit heeft zijn weerslag op het
ontwikkelen van de intersubjectiviteit, zoals Trevarthen dat beschreef, en op de joint-attention, de
gedeelde aandacht. Joint-attention is essentieel voor de ontwikkeling van taal, gedrag, emoties en
motoriek. Met andere woorden, kinderen met ASS lijken beperkingen te hebben in de aangeboren
mogelijkheden om zich te verhouden tot hun omgeving.
Men zou verwachten dat om die redenen een veilige hechting bij kinderen met ASS niet tot stand kan
komen. Hoewel de kans op een onveilige hechting groter is bij kinderen met ASS, blijkt uit een metaanalyse dat 53% wel veilig is gehecht (Rutgers et al. , 2004). Als ouders verminderd responsief zijn
kan dit ook het ontwikkelen van een veilige hechting bij kinderen met (en zonder) ASS belemmeren.
Dat kan doordat ouders zelf onveilig zijn gehecht, ASS of andere psychische problemen hebben.
Wie is Bram Sizoo?
Bram Sizoo werd op 4 juni 1961 geboren in Den Helder. Hij volgde de middelbare school in Londen en
in Hilversum. Van 1982 tot 1989 was hij marineofficier bij de onderzeedienst. Tussen 1989 en 1993
studeerde hij geneeskunde en rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van 1999 tot 2003
werkte hij als tropenarts en medisch directeur in Malawi. Na terugkomst in Nederland werd hij in 2008
psychiater. In maart 2010 promoveerde hij aan de St. Radboud Universiteit in Nijmegen op een
proefschrift over autisme, ADHD en verslaving. Sinds 2010 is hij hoofd van het Centrum
Ontwikkelingsstoornissen bij Dimence. Bram Sizoo is bestuurslid van de Stichting CASS18+, dat een
landelijk platform is voor behandelaren van volwassenen met autisme spectrum stoornissen. Naast
klinisch werk is hij betrokken bij en geeft leiding aan diverse wetenschappelijk onderzoeksprojecten.
Bram is getrouwd en heeft drie zonen.
Toegangskaarten
Toegangskaarten voor de bijeenkomst zijn verkrijgbaar via de website van De Knoop:
www.deknoop.org. Kaarten kosten per stuk € 17,50, donateurs van De Knoop betalen € 10,--.
De Knoop maakt voor de kaartverkoop gebruik van de diensten van Ticketscript. U betaalt per kaart
€ 1,36 servicekosten en per transactie € 0,62 aan transactiekosten.
http://www.deknoop.org/pages/007-toegangskaarten-.-nl.php
Informatie
Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mailbericht naar [email protected] of bel 0527-614504.
Secretariaat ‘De Knoop’, Postbus 195 8300 AD EMMELOORD. Tel: 0527-614504 / Fax: 0527-614692 e-mail: [email protected]
website: www.deknoop.org: ABN.AMRO nr.54.05.84.002, te EMMELOORD. KvK nr. 50009478 Gooi-, Eem- en Flevoland.
Download