raadpleeg curriculum vitae

advertisement
Curriculum Vitae
Naam: Els Mattelin
Adres: Prinsessestraat 162; 8870 Izegem
Telefoon: 051/43.75.08 of 0494/03.08.16
opleidingen
1992 – ’94 : Maatschappelijk werk
2006 tot heden : Vierjarige opleiding psychotherapie: oplossingsgerichte therapie aan het Korzybskiinstituut Brugge
Ervaring met mensen met autismespectrumstoornissen
Tewerkstelling revalidatiecentrum Roeselare (2000 tot 2008)
Takenpakket: -
anamnestisch onderzoek in het kader van diagnosestelling
Teambegeleiding, teamcoaching en coördinatie team autisme
Begeleiden van werkvergaderingen met het oog op het
verbeteren van de algemene werking van de organisatie
ouderbegeleiding van ouders met een kind met autisme
begeleiden groepen sociale vaardigheden voor kinderen met
autisme
individuele begeleiding van kinderen met autisme
vormingen over autisme aan leerkrachten, ouders, families,…
groepsbegeleiding ouders
Zelfstandige activiteit (gestart mei 2005)
psycho-sociale begeleiding van adolescenten en volwassenen met ASS
opstart vrijetijdswerking ‘Open Cirkel’ (2007)
kinderen met autisme en een (rand)normale begaafdheid uit Izegem
begeleiding, coaching en vorming van de vrijwilligers
opstart VZW Dynamiek (2008)
Als auticoach startte ik een eigen centrum op met als doelstelling :
Het begeleiden van adolescenten en volwassenen met ASS op verschillende
levensdomeinen:
-
Psycho-sociaal welbevinden
Vrije tijd
Werk
Vormingen verzorgen voor professionelen en anderen
Verzorgde vormingen
Voor de VVA:
-
Hoe omgaan met geld?
Sociale vaardigheden van mensen met ASS
ASS en puberteit
ASS en gedragsproblemen
Psychologische begeleiding
Vrije tijd
Begeleiding van partnergroepen
In-service congres Opleidingscentrum autisme Antwerpen:
psychologische begeleiding van mensen met ASS
Vormingen aan professionelen (Jobcentrum, Dominiek Savio, CLB’s, scholen, Kerckstede,
diensten begeleid wonen, …)
-
ASS en werk
Communicatie met mensen met AS
Oplossingsgericht werken met mensen met AS
ASS op school
Wat is autisme?
Autisme en vrije tijd
De impact van een kind met ASS op het gezin
ASS en moeilijk gedrag
ASS en een mentale beperking
Kinderen met autisme en jeugdbeweging
Visualisatie
Opvoeden
Autisme en begeleid wonen
Ondersteunen in moeilijke momenten
Autisme en zintuiglijke waarneming
Autisme en stress
Supervisie opdrachten: vzw Kerckstede, Dominiek Savio
Download