`Leren van hersenen`

advertisement
conferentie
‘Leren van hersenen’
Datum
donderdag 4 februari 2016
Tijd
15.15 - 20.00 uur
Locatie
Frans op den Bult
Hengelosestraat 6
7561 RT Deurningen
Kosten
€ 197,00
Dit is inclusief buffet en het
boek ‘Kijken in het brein’
Inschrijven
Inschrijven kan via
www.dctwente.nl/leren-vanhersenen
Meer info
Johanna Jager
E: [email protected]
De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van de
hersenen. We hebben veel kennis opgedaan, maar hoe kun je deze kennis nu
gebruiken in de praktijk? Tijdens deze interactieve conferentie gaan we daarmee
aan de slag. Aan het einde van de bijeenkomst beschikt u als leerkracht over
inzichten en vaardigheden, die u direct kunt toepassen in uw lessen.
Programma
15.15 - 15.45 uur | ontvangst met koffie & thee
15.45 - 16.30 uur | openingslezing door Sandra van Aalderen
16.45 - 17.45 uur | workshopronde 1
17.45 - 18.30 uur | pauze met buffet
18.45 - 19.45 uur | workshopronde 2
19.45 - 20.00 uur | plenaire afsluiting
Openingslezing
In de openingslezing belicht dr. Sandra
van Aalderen, onderzoeker aan de
Universiteit Twente en auteur van het
boek Kijken in het Brein, verschillende
toepassingen van hersenonderzoek. Wat
kunnen we wel en niet verwachten van
het moderne hersenonderzoek? Wat
weten we nu eigenlijk over de
ontwikkeling van de hersenen? Of beter
gezegd: wat denken we te weten over de
ontwikkeling en werking van de
hersenen? Welke rol spelen executieve
functies daarbij? En uiteraard de vraag:
wat kunnen we daar mee in onze
praktijk?
Ze doet dat vanuit haar rol als
onderzoeker, maar ook vanuit haar rol
als ouder.
Workshop 1: Werkgeheugen & instructie
Het werkgeheugen is een bepalende factor voor het schoolsucces van
kinderen. Inmiddels is ook bekend geworden dat je het werkgeheugen
kunt ontlasten en kunt ontwikkelen door de juiste interventies in te
zetten. Tijdens deze workshop gaan we in op de ontwikkeling van het
werkgeheugen.
Ook kijken we hoe strategieën om het werkgeheugen te versterken
kunnen worden geïntegreerd in de klas. Samen met workshopleider
leert u hoe u instructies van bestaande lesmethoden hierop kunt aanpassen.
Workshopleider: Johanna Jager, MSc.
Workshop 2: Samenwerkend onderzoeken
Het vak natuur&techniek biedt veel mogelijkheden voor het ontwikkelen van metacognitie bij leerlingen. Wat leer je als leerling eigenlijk van
een proefje en kun je dat vervolgens ook uitleggen aan een ander? In
deze workshop wordt een door de Universiteit Twente ontwikkelde
methodiek besproken waarin aspecten van metacognitie verwerkt zijn
in modules natuur&techniek.
De methodiek wordt toegelicht, u ervaart hem zelf en u krijgt hem mee,
zodat u uw volgende natuur- en techniekles (of andere zaakvakles) al
anders in kunt richten!
Workshopleider: drs. Manon Hulsbeek
Alice Bekke & partners
Lonnekerspoorlaan 104
7523 JG Enschede
E: [email protected]
www.alicebekke-partners.nl
DCTwente
Postbus 762
7550 AT Hengelo
Prins Bernhardplantsoen 204
7551 HT Hengelo
[email protected]
www.dctwente.nl
Workshop 3: Planmatig spelen
Het brein van jonge kinderen is volop in ontwikkeling. Iedereen die met
kleuters werkt, weet dat je van hen niet kunt verwachten dat ze hun
eigen gedrag goed kunnen aansturen en controleren. Planmatig spelen
is daardoor bijvoorbeeld lastig. Als leerkracht moet je dan regelmatig
de rol overnemen van het kind. In de onderbouw is er nog weinig aandacht voor concreet stimuleren van zelfsturing.
Juist in deze periode kan er veel geleerd worden door middel van spel,
de taal van het jonge kind. In de workshop leert u hoe u door middel
van spel de executieve functies kunt versterken.
Workshopleider: drs. Alice Bekke
Workshop 4: Executieve functies en rekenen
In deze workshop wordt expliciet de koppeling gemaakt tussen rekenen
en de invloed van (zwakke) executieve functies op het ontstaan van
rekenproblematiek. We gaan dieper in op wat executieve functies zijn,
hoe de executieve functies zich ontwikkelen en op welke manier
executieve functies een rol spelen bij rekenen. Vervolgens gaan we na
hoe we in de begeleiding van leerlingen met rekenproblematiek in
kunnen zetten op het versterken van de executieve functies.
Theoretische achtergrond wordt afgewisseld met praktische
werkvormen en onderlinge uitwisseling.
Workshopleider: drs. Martine de Bruijn
Download