Autisme en het verwerken van sociale informatie.

advertisement
Autisme en
het
verwerken
van sociale
informatie.
De Meersman Celine
Bachelor Toegepaste
Psychologie. 2012/ 2013
Inhoudsopgave
 1.
Inleiding
 2. De 3 theorieën van autisme
 3. De samenvatting van de 3 theorieën
 4. Het Sociale Informatieverwerkingsmodel
 5. Slotbeschouwing
Inleiding
 Autisme
= ernstige ontwikkelingsstoornis
 Niet één stoornis maar een spectrum van
stoornissen.
 Moeite met persoonlijk contact te leggen
 Niet begrijpen wat een ander bedoelt
 Beperkingen op ≠ gebieden
  socialisatie, communicatie en
verbeelding
3 theorieën rond autisme.
Belangrijkste theorie:
Theory of Mind ( ToM)
Theory of Mind (ToM)
 Ieder
mens ontwikkeld een idee over de
gedachten en gevoelens bij zichzelf en
anderen.
 Ieder mens kan zich verplaatsen in het
perspectief van de ander
 Deze theorie stelt dat mensen met
autisme een gebrekkig ontwikkelde ToM
hebben.
 ( Barcon – Cohen, Leslie & Frith, 1985)
2e belangrijkste theorie.
 Mensen
met autisme gaan de wereld in
fragmenten ervaren.
 Moeite met fragmenten te integreren in
een geheel.
 = gebrek aan centrale coherentie
 Vaak richten op details of juist negeren
van details.
 ( Frith & Happé, 1994)
3e theorie
 Tekorten
aan executieve functies.
  manifesteren zich in:



Zwakke zelfregulatie ( je eigen gedrag
sturen)
Lage impulscontrole ( ‘eerst doen, dan
denken’)
Inflexibiliteit ( moeite met omgaan van
veranderingen en onverwachte
gebeurtenissen)
Samenvatting van de 3
theorieën
 Ze
bieden een verklaring voor belangrijke
kenmerken van autisme.
 Mensen met autisme onderscheiden zich
van andere mensen door:



Andere manier van waarnemen
Informatie verwerken
Betekenis geven aan de wereld
Sociale Informatie
Verwerkingsmodel
Sociale Informatie
Verwerkingsmodel ( SIV)
 Beschrijft
hoe het waarnemen en
verwerken van informatie de sociale
interactie bepaalt of beïnvloedt.
 Belangrijke rol:

vermogen van het kind om problemen
waar te nemen en op te lossen.
Sociale Informatie
Verwerkingsmodel
 Beschrijft
een aantal stappen voordat
een kind gedrag vertoont in een sociale
situatie.
 Stap 1: waarnemen van informatie
 Stap 2: interpreteren van de informatie
 Stap 3: stellen van doelen
 Stap 4: bedenken van mogelijke
oplossingen ( agressief/ assertief/ passief)
Slot
 Het
sociaal disfunctioneren van kinderen
met autisme = meest beperkende
kenmerk. ( Rogers, 2000)
 Begeleiden en stimuleren van de sociale
ontwikkeling = Belangrijk!
 De studie van het SIV- model brengt heel
wat duidelijkheid over gedrag van
kinderen met autisme.
Download