edu-kazou - Theaterwerkplaats Kazou

advertisement
de werkwijze van edu-kazou
Jongeren met autisme geven op een theatrale, creatieve en laagdrempelige manier voorlichting over autisme
theaterwerkplaats
door middel van een interactieve theatervoorstelling. Deze wordt gemaakt volgens een vast theatraal format.
Het autisme is de kapstok van waaruit het thema ‘anders zijn’ wordt bekeken. Anders zijn is breed bedoeld,
het kan toegespitst worden op thema’s als gepest worden, of pester zijn, buitenbeentje zijn of voelen, een
zus of broer zijn van iemand met een beperking, eenzaamheid, sexualiteit, homo of lesbisch zijn, een andere
huidskleur of geloof hebben. Naast live theater wordt er ook gebruikgemaakt van beeldmateriaal. Vooraf
wordt met de opdrachtgever besproken welke aanpak het best past bij de doelgroep en wat de voorwaarden
zijn om het programma tot zijn recht te laten komen. Globaal gezien ziet een programma er als volgt uit:
vooraf wordt er op locatie een theatersetting opgebouwd. In een voorstelling van 45-60 minuten worden
de aspecten van het autisme zichtbaar in een theatrale vorm. Na de pauze wordt op een interactieve manier
invulling gegeven aan gesprekken en dialogen over de inhoud van de voorstelling.
ou.nl
www.theaterwerkplaatskaz
meer informatie?
Wij gaan graag met u in gesprek over het aanbod
van EDU-KAZOU en de mogelijkheden voor uw organisatie.
Coördinator van Edu-Kazou is Hans Salemink.
Hij is bereikbaar via 06 52 78 16 74 of [email protected]
juni 2015
Het team van Kazou: Peter Plijnaer, muziek | Hans Salemink, drama | Nienke Goossens, dans
edu-kazou: inter-actieve
theatervoorstellingen
over autisme voor scholen
wat is theaterwerkplaats kazou?
Bij Theaterwerkplaats Kazou volgen jongeren met autisme onder professionele
Theater is een zeer geschikt medium dat jongeren iets leert over hun eigen leven. Theater maken
begeleiding theaterlessen. Zij leren zich door middel van muziek, drama en dans
is communiceren over wie je bent, of wie je zou willen zijn. Het belangrijkste einddoel van
uit te drukken en hun eigen mogelijkheden en grenzen te ontdekken. Naast het
de dag is dat er communicatie op gang is gebracht tussen jongeren met en zonder beperking,
maken van voorstellingen biedt Kazou ook een aanbod voor scholen onder de naam
waardoor er meer begrip en respect ontstaat. Theater maken vergroot het zelfbewustzijn en biedt
EDU-KAZOU. Door middel van interactieve programma’s op maat worden leerlingen
aanknopingspunten om impliciete thema’s in het leven uit te drukken in theatrale vorm. Deze
en studenten bewust gemaakt wat het betekent om autisme te hebben. Wat zijn
aanpak is dan ook een uitstekend hulpmiddel om thema’s zichtbaar en invoelbaar te maken.
de sterke kanten en waar moet de ander rekening mee houden? Het bijzondere aan
deze manier van voorlichting geven is de interactieve theatervorm uitgevoerd door
jongeren met autisme.
voor wie is edu-kazou?
EDU-KAZOU is er voor de bovenbouw van de basisschool en voor
wat wil edu-kazou bereiken?
het middelbaar en beroepsonderwijs. Maar ook voor jongeren
Het doel van EDU-KAZOU is begrip en integratie te realiseren door middel
zoals leerlingen op ROC opleidingen, onderwijsassistenten, Pabo-studenten
van voorlichting door jongeren met autisme aan jongeren zonder autisme,
lerarenopleiding, SPH etc.
zodat er een proces op gang komt van bewust worden van wat ‘anders zijn’
inhoudt. Maar ook bewustwording van het feit dat jongeren met en zonder
beperking daarin niet zoveel verschillen. Door het aanbod in een speelse en
theatrale vorm te gieten ontstaat er wederzijds respect voor ieders zoektocht
naar authenticiteit en wordt het referentiekader van waaruit ieder zijn of
haar leven in relatie tot de ander beziet, vergroot.
die in de toekomst in hun beroep te maken krijgen met deze thematiek
Download