Onderzoek en onderzoeksfaciliteiten

advertisement
Onderzoek en
onderzoeksfaciliteiten
www.kuleuven-kulak.be/onderzoek
Hoewel de KU Leuven Campus Kulak
Kortrijk vanuit het verleden vooral bekend
staat om haar academische bacheloropleidingen, is de campus meer dan
ooit uitgegroeid tot een multidisciplinair
onderzoeksinstituut. Met meer dan
300 personeelsleden, waarvan zo’n
40 professoren, werkt de campus
aan de ‘brain gain’ in West-Vlaanderen.
Een 100-tal doctoraatssudenten en
verschillende postdoctorale onderzoekers
vormen het levende bewijs dat de campus
ook na de bachelorjaren aan populariteit
wint. Deze nieuwe dynamiek resulteert
jaarlijks in gemiddeld 250 publicaties
(waarvan 150 in internationale tijdschriften)
en een 20-tal afgelegde doctoraten.
Er wordt zowel fundamenteel als toegepast onderzoek verricht, ook in
interactie met ziekenhuizen en bedrijven.
waaier aan expertises (aanwezig binnen
KU Leuven) en deze op een unieke manier
kan samenbundelen in interdisciplinair
onderzoek.
Verdeling personeel Kulak
n
n
n
n
Professoren
Doctorandi en wetenschappelijk medewerkers
Postdoctorale onderzoekers
Niet-academisch personeel
37%
8%
80
40
70
35
60
30
50
25
40
20
30
15
20
10
10
5
0
36%
afgelegde doctoraten
Publicaties in top 20% internationale tijdschriften
Deze universiteitscampus maakt het
verschil omdat ze binnen eenzelfde
setting toegang verschaft tot een brede
19%
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
De campus neemt geregeld deel aan tal van wetenschapspolulariserende activiteiten
zoals Kinderuniversiteit, Wetenschapsweek en Dag van de Wetenschap en stelt lezingen
open voor het brede publiek. Indien u op de hoogte wenst te blijven, schrijf u dan via onze
website in op onze maandelijkse nieuwsbrief.
Een greep uit het onderzoek aan Kulak
WISKUNDE EN WISKUNDE-ONDERWIJS
Algebraïsche topologie en groepentheorie / oefenplatform voor STEM-onderwijs / VWO
ELEKTROMAGNETISCHE EN MECHANISCHE GOLVEN
Materiaalkarakterisatie met toepassingen in engineering, biologie, biotechnologie,
dosimetrie & geologie
SIGNAAL- EN GEGEVENSANALYSE
Tensorgebaseerde ingenieurstechnieken / signaalscheiding en datamining o.a. in
de biomedische sector
COMBINATORISCHE OPTIMALISATIE EN ‘DECISION SUPPORT’
Optimalisatie van processen (uurroosters, planning) in gezondheidszorg, productie en transport
HERNIEUWBARE MATERIALEN EN NANOTECHNOLOGIE
Fundamenteel en toegepast onderzoek naar de ontwikkeling en recyclage van biopolymeren
AQUATISCHE BIOLOGIE
Duurzame toepassingen van microalgen / waterkwaliteit in meren / co-evolutionaire dynamieken /
rol van microbioom en epigenetica in stress
VOEDING
Alternatieve bronnen (bv. microalgen) van gezonde voedingsvetten / vetkristallisatie
TROMBOSE EN HEMOSTASE
Fundamenteel en translationeel onderzoek naar trombose, hemostase en vasculaire biologie
SPIEREN EN BEWEGINGSLEER
Tissue engineering / musculoskeletaal systeem / neuromusculaire aandoeningen
INTERACTIEVE EN EDUCATIEVE TECHNOLOGIEËN
Gepersonaliseerde en adaptieve e-learning (taal, wiskunde) / learning analytics/ vorming van leraren
PRIVAAT EN ECONOMISCH VERMOGENSRECHT
Goederenrecht / bijzondere overeenkomsten / consumentenrecht / familierecht
ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE
Gezins- en bedrijfsbeslissingen / sociaal en internationaal ondernemerschap / corporate governance
HISTORISCHE STUDIE EN INTERCULTURELE RELATIES
Literatuur / vertaalwetenschap / cultuurgeschiedenis / geschiedenis van het onderwijs
Een volledig overzicht van het onderzoek aan Kulak: www.kuleuven-kulak.be/onderzoek
KU LEUVEN
Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
www.kuleuven-kulak.be
Onderzoeksfaciliteiten op de campus
De campus in Kortrijk huisvest twee interdisciplinaire onderzoeksfaciliteiten waar
zowel interne als externe onderzoekers gebruik van kunnen maken.
• De onderzoeksfaciliteit IRF Life Sciences is een interdisciplinair laboratorium waar
experimenteel onderzoek uitgevoerd wordt binnen verschillende disciplines van
de ‘Life Sciences’. Het IRF Life Sciences verzamelt een 60-tal wetenschappers
waarvan meer dan de helft aan een doctoraat werkt. In het IRF Life Sciences
wordt onderzoek verricht naar trombose en hemostase, neurodegeneratie, algen,
voedingsvetten, magnetische nanodeeltjes, biochemisch onderzoek, biologische
toepassingen van ultrasone golven en nierfunctie.
Het IRF Life Sciences voorziet faciliteiten voor fysiologisch, biochemisch en moleculair
onderzoek. Het huisvest geavanceerde apparatuur zoals een flow cytometer,
een confocale microscoop, een DSC, een gaschromatograaf, een ITC,
een DLS.Zeta Potential en apparatuur voor L2 celkweek. Daarnaast bevat
de faciliteit ook een animalium. Het labo werd in 1972 opgericht en is
sindsdien uitgebreid tot een oppervlakte van 2000 m2.
Meer info en contact:
8
www.kuleuven-kulak.be/onderzoek/onderzoeksfaciliteiten
Contact onderzoeksondersteuning:
Indien u interesse hebt in een kennismaking met het onderzoek of mogelijkheden voor
valorisatie wil aftoetsen aarzel niet ons te contacteren.
Huyst
Prof. dr. Hans Deckmyn en dr.
dr. Petra
Eva Robbrecht
[email protected], +32
+ 3256
56242462614617
8
www.kuleuven-kulak.be/onderzoek/visie-en-beleid
v.u.: Lorenzo Parmentier, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
• De onderzoeksfaciliteit IRF ICT staat ten dienste van onderzoek met gebruik van ICT,
multimedia en hoogperformante dataverwerking en computing op Kulak. Dit wordt
onder meer ingezet voor onderzoek rond e-learning, dataverwerking, modellering,
numerieke simulatie en experimentele sturingen.
Download
Random flashcards
Create flashcards