Titel van de presentatie

advertisement
De onomkeerbare breuk in het
gezinsleven met een kind met NAH
Even voorstellen
• Metty Deinum, gezinsbehandelaar
• Janette v.d. Linde, ervaringsdeskundige
• Alette Zijlstra, psycholoog
NAH en opvoeden
Opvoeden van een gezond kind:
• Ontwikkeling gaat bijna vanzelf
• Min of meer vanzelfsprekend
oudergedrag
• Ontwikkelingsbehoefte is
duidelijk
Kind met beperking:
• Breuk in de levenslijn
• Handelingsverlegenheid
• Opvoedingsperspectief
Janette ervaringsdeskundige
Weer thuis en dan?
• Zware belasting voor gezin (tijd, geld,
energie)
• Handelingsverlegenheid systeem
• Behoefte andere gezinsleden in geding
• Weinig zelfgekozen contacten
• Weinig begrip omgeving/samenleving
De ideale route
Warme overdracht van revalidatie naar De Noorderbrug.
• Intake De Noorderbrug in de laatste fase van de revalidatie.
• Hulpvragen in kaart brengen en mogelijkheden bespreken.
• Indicatie aanvragen.
Wat als het anders gaat?
• Revalidatie heeft veel energie gevraagd.
• “Hulpverleners-moeheid”
• Overschatting: we redden het zelf wel met elkaar.
Gevolg: geen vervolgbehandeling
Zwarte gat
Gezinnen lopen vast:
• Ouders zijn ouders en geen therapeut
• handelingsverlegenheid
• Veranderde rollen binnen gezin.
• Kind met NAH ziet er hetzelfde uit, maar…..
Er is behoefte aan hulp, maar zoektocht naar juiste
hulp
Wie signaleert de problemen?
• Huisarts, school, werkgever, WMO consulent, het
netwerk etc.
• Het revalidatieteam tijdens herhalingsconsulten.
Vervolg: verwijzen naar de Noorderbrug
Gezinsbehandeling De Noorderbrug
Behandeling in de thuissituatie:
• Opvoedingsvaardigheden; aansluiten bij
ontwikkelingsniveau kind
• Psycho-educatie gezin en netwerk
• Groepsbehandeling Hersenz vanaf 18 jaar
• eventueel Aanvullende functionele diagnostiek
• Borging van vaardigheden in de begeleiding.
Traject:
behandeling
begeleiding
mantelzorg
zelfstandig
Noodzaak van samenwerking!
Contact of verwijzen
Direct Contact
De Noorderbrug via 050 - 597 38 00
of
[email protected].
vragen
Gebruikte filmpjes
• IOG NAH bij Pluryn:
https://www.youtube.com/watch?v=SsLy7KMlRZc
• NAH binnen het gezin, broertjes en zusjes:
https://www.youtube.com/watch?v=LyyXpn4qMGg
• Gezinsondersteuning bij een kind met NAH:
https://vimeo.com/95499838
• De onzichtbare gevolgen van niet aangeboren hersenletsel;
https://www.youtube.com/watch?v=zFZJOrNPNmk
Download