NAH - Zorgbelang Gelderland

advertisement
UITNODIGING
In gesprek over wat het sociale netwerk kan betekenen voor
mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Voor iemand die getroffen wordt door NAH verandert het leven ingrijpend.
Meedoen is niet meer vanzelfsprekend. Familie, buren of kennissen (sociale
netwerk) kunnen hierbij mogelijk helpen.
Zorgbelang Gelderland wil de ervaringen en behoeften van mensen die getroffen
zijn door NAH en hun sociale netwerk inzichtelijk maken. We willen met u praten
over wat u nodig heeft om opnieuw mee te kunnen doen. Hoe kan uw sociale
netwerk daarbij helpen?
Waarom?
Met uw informatie kunnen wij een nieuwe manier van werken ontwikkelen samen
met onze projectpartners (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Siza, Zozijn,
Pluryn, ZZG Zorggroep en Gemeente Nijmegen). Hiermee kunnen mensen met
NAH en hun sociale netwerk in de toekomst worden gesteund in het oppakken
van eigen regie en zelfredzaamheid tijdens de revalidatie en daarna.
Voor wie?
 Mensen die in de afgelopen twee jaar zijn getroffen door NAH,
of mantelzorgers,
of iemand uit het sociale netwerk.
 Getroffene is tussen de 35 en 65 jaar
 Getroffene is na eventuele opname in het ziekenhuis naar huis gegaan
om te revalideren .
Doet u mee?
Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich aanmelden bij Béate Lenderink via
[email protected] of 06-40491531. Wij nemen dan
contact met u op om te bespreken wat voor u een prettige manier is om uw
ervaringen te delen.
Informatie over het project?
Neemt u dan contact op met de projectleider,
[email protected]
of
06-17497928
www.zorgbelanggelderland.nl/nah
Nancy Wijers
of
kijk
op:
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards