niet-aangeboren hersenletsel

advertisement
Vragen die aan bod komen
Waarom kan ik minder vlot stappen? Komt dit
ooit nog in orde?
Ik onthoud precies minder goed dan vroeger. Wat
kan ik daar aan verhelpen?
Zijn er nog mensen die hetzelfde meemaken als
wij? Hoe gaan zij daarmee om?
Mijn sociale contacten zijn soms weggevallen.
Hoe kan ik de draad weer opnemen?
Mijn partner lijkt iemand anders na het ongeval.
Ik heb het daar heel erg moeilijk mee. Hoe ga ik
daar mee om?
Contact
AZ Delta campus Menen
Sofie Naert
t 056 52 21 97
AZ Delta campus Wilgenstraat
Jonny Naert
t 051 23 75 01
Informatiesessies:
niet-aangeboren hersenletsel
Inschrijven
Inschrijven via: [email protected]
Data:
Informatiebrochure
dinsdag 5 mei 2015
dinsdag 12 mei 2015
De sessies vinden plaats in de cafetaria
van campus Westlaan, Westlaan 123,
Roeselare tussen 18.30 uur en 20.30 uur.
AZ Delta vzw Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare t 051 23 71 11 e [email protected]
www.azdelta.be
0520 2699 26/02/2015
Inleiding
Geconfronteerd worden met een niet- aangeboren
hersenletsel (NAH) is een ingrijpende gebeurtenis. Dit kan bijv. na hersenschade ten gevolge van
een ongeval of na een beroerte. Het verandert niet
alleen het leven van de patiënt zelf, maar ook de
naaste omgeving wordt geraakt. Familie en vrienden worden immers vaak geconfronteerd met
ingrijpende veranderingen.
In België worden er elke dag 52 mensen getroffen door een beroerte. Tel daarbij de dagelijkse
slachtoffers van ernstige ongevallen en we bekomen een heel groot aantal mensen die te kampen
hebben met een NAH.
De gevolgen van een NAH zijn afhankelijk van de
omvang van het letsel en de plaats in de hersenen
waar er beschadiging werd opgelopen.
Er zijn verschillende uitdagingen die overwonnen
moeten worden bij een NAH en voldoende informatie verzamelen over de mogelijke gevolgen na
een NAH is daar een eerste van!
Informatiesessies
Aan de hand van twee opeenvolgende informatiesessies tracht het revalidatieteam van AZ Delta
de kennis over NAH te verruimen en op verschillende vragen een antwoord te geven.
De gevolgen van een NAH zijn merkbaar in het
anders of minder bewegen, moeilijkheden met
de taal en het geheugen. Ook op het vlak van de
gevoelens, het sociale leven, relaties, enz. kunnen
zich problemen voordoen.
Er zullen eveneens verschillende behandelingen
besproken worden, alsook tips en technieken aangereikt, om met deze moeilijkheden om te gaan.
Doelgroep
Heb je iemand in je familie of zorg je voor iemand
met een hersenletsel, kom dan naar de infosessies.
Inhoud
Sessie 1
Wat zijn de gevolgen voor het lichaam? Zijn er
beperkingen qua bewegingen? Hoe kan de motorische revalidatie verlopen? Welke aanpassingen kunnen er gebeuren?
Hoe komt het dat het moeilijk is om anderen te
begrijpen en het praten minder vlot verloopt? Zal
lezen en schrijven ooit nog kunnen? Zal normaal
eten en drinken weer mogelijk zijn?
Hoe kunnen we helpen op het familiaal-sociaal
vlak?
Sessie 2
Wat zijn de gevolgen voor het denken en het
voelen? Waarom functioneert het geheugen
minder goed na een NAH? Het lijkt soms alsof
iemand een andere persoonlijkheid ontwikkelt.
Hoe komt dat? Is thuis wonen nog haalbaar ? Hoe
kan iemand opnieuw een sociaal netwerk opbouwen? Hoe kunnen de vele gedachten en gevoelens
vertaald worden in woorden?
Bij elke sessie is er ruimschoots de tijd om vragen
te stellen en tot gesprek te komen.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards