Hersenletselteam - Regio Gooi en Vechtstreek

advertisement
Hersenletselteam
Monique Kuijpers
coördinator Hersenletselteam Gooi en Vechtstreek
Inhoud presentatie
Definitie NAH
Hersenletselteam
Oorzaken en gevolgen NAH
De Praktijk
Definitie NAH
“Niet rond of tijdens de geboorte
ontstaan,
onomkeerbare breuk in de levenslijn,
aangewezen op hulpverlening”
17 Hersenletselteams
Samenstelling Hersenletselteam
Boogh
De Trappenberg
Heydeborg
Vivium
coördinator Hersenletselteam
Meest gestelde vragen
Diagnostiek/behandelmogelijkheden
Arbeid/onderwijs
Relatie
Dagbesteding
Begeleidingsmogelijkheden (partner,
kinderen)
Wonen/ondersteuning thuis
Aantallen?
Kinderen & Jongeren
Oorzaken Hersenletsel
Traumatisch
Niet Traumatisch
Gevolgen en de praktijk
Gevolgen Hersenletsel
Lichamelijk
Cognitief
Gedrag en emotie
Persoonlijkheid
De Praktijk
“Mijn vorige leven… ”
Een greep uit mijn “vorige leven” ….
– Man, drie (bijna volwassen) kinderen
(gelukkig nog steeds …)
– Leuke en pittige job als HR/W&S Manager
– Veel sociale contacten
– Vrijheid en onafhankelijkheid
“Verbinding verbroken”
“Verbinding verbroken” op 21 januari 2013 ….
•
•
•
•
Ziekenhuis (3 weken)
Revalidatie Trappenberg 9 maanden (intern en dagbehandeling)
Re-integratie bij werkgever vanaf juni 2013
Overlevingsdrang: het gaat mij lukken om er bovenop te komen!
“Revalideren en re-integreren”
Te snel? Teveel? Teveel stress?
• Twee keer geel = waarschuwing voor rood!
• Re-integratie “tweede spoor” (februari tm december 2014):
• Nu: 80-100% volledig – maar niet duurzaam – arbeidsongeschikt
• Mogelijk herstel ..?
“Kan je NAH cliënten herkennen?”
Grote groep NAH getroffenen: veel overeenkomsten maar ook
verschillen: fysiek, emotioneel, cognitief, afasie, uitval links of
rechts, (niet) traumatisch, info-verwerking etc. etc.
Hoe zou je mij herkennen …? Aan de buitenkant niets te zien!
“Verborgen gebrek”
–
–
–
–
Afasie (o.a. taal en begripsvorming)
Hemianopsie (beschadiging gezichtsveld/omgevingszien)
Epilepsie (als gevolg van littekenweefsel na beroerte)
Energie, concentratie, geheugen, info-verwerking etc.
Persoonlijke ervaringen
• Waar liep/loop ik o.a. persoonlijk tegen aan?
• Rouwverwerking/verlies van wat er niet meer is
• Gevoel van “eigen schuld” en schaamte
• Angst voor herhaling
• Vertekend beeld = eigen valkuil
• Automatische piloot uitgeschakeld - bijna bij alles
nadenken (kost veel energie/inspanning)
• Informatie-verwerking (file in je hoofd)/prikkels/stress
• Dagelijkse activiteiten doseren (batterij raakt snel op)
• Mobiliteit/afhankelijk zijn van anderen
Wat kan de (WMO) professional
betekenen?
Nogmaals: voor iedere NAH getroffene is het anders.
Toch een aantal “tips” die kunnen helpen als (WMO) professional
•
•
•
•
•
•
•
•
Vraag of de cliënt iemand mee wil nemen maar richt je op de cliënt
Geef de cliënt de tijd en rust in gesprekken
Kijk goed naar non-verbale signalen (o.a. ivm “automatisme”)
Complexiteit: keep it simple (zoveel als mogelijk)
Batterij kan snel opraken: 1e half uur – uur houden ze zich goed ….
Probeer niet “te snel” te praten (ivm info-verwerking/prikkels)
Is het duidelijk tijdens het gesprek voor de cliënt? Vraag door!
Geef ordening aan tijdens het gesprek en vat tussentijds samen
“Wat heb ik zelf geleerd?”
Wat heb ik geleerd van
deze ervaringen?
•
•
•
•
•
Grenzen stellen --- > assertiever geworden?
Rustig aan, dan breekt het lijntje niet …
Moeten, moeten, moeten -- niks moet, alles mag 
Bewust handelen (versus onbewust)
Eigen regie!
Ik ben er nog (lang) niet maar ……
Acceptatie & durven los te laten
Accepteren dat ik beperkingen heb maar gelukkig ook nog genoeg
mogelijkheden om mij verder te ontwikkelen!
“Ervaringsdeskundige NAH”
Bedankt voor jullie aandacht!
Vragen …?
Mirjam van Kreel
Informatie
Hersenletselteam Gooi en
Vechtstreek
06-10 40 26 17
Download