Problemen op het werk Moeite met het begrijpen van taal VAAK

advertisement
IEMAND HEEFT EEN BEROERTE, ONGELUK OF HERSENOPERATIE GEHAD.
HIERDOOR KUNNEN PROBLEMEN ONTSTAAN, SOMS OOK PAS NA EEN LANGE PERIODE.
Overleg met de verpleegkundig specialist of coördinator NAH kan altijd! (z.o.z.)
Moeite met het
begrijpen van taal
Oriëntatieproblemen
SNEL BOOS
Geheugenproblemen
Erg moe
Neemt geen initiatief meer
VAAK SOMBER
Last van fel licht
of bepaalde geluiden
Problemen
met plannen
Kan zich niet goed
concentreren
Snel emotioneel
Flapt er van alles uit
Problemen
op het werk
Deze informatiekaart is een initiatief
van de CVA-keten Midden-Holland
OVERIGE KLACHTEN WAAR IEMAND NÁ HET OPLOPEN VAN HET NAH* LAST VAN K AN HEBBEN
Communicatieproblemen
Heeft de patiënt moeite met het vinden van
woorden, gebruikt hij rare woorden of praat hij
heel veel? Is hij moeilijk verstaanbaar? Begrijpt
hij grapjes niet meer of neemt hij informatie
letterlijk in plaats van figuurlijk?
Werk, activiteiten
Belemmert het hersenletsel de uitvoering
van werkzaamheden? Hoe gaat het op het
werk? Kan iemand zijn baan blijven uitvoeren?
Verricht iemand huishoudelijke taken?
Heeft iemand hobby’s?
Grotere afhankelijkheid van anderen
Is er sprake van een verlies van zelfstandigheid
en zelfredzaamheid?
Relaties
Hoe is de relatie met partner/kinderen/­
vrienden? Is er sprake van eenzaamheid?
Een kleinere wereld
Overgevoeligheid voor prikkels kan er voor
zorgen dat iemand zich terugtrekt en zich nog
maar weinig in de buitenwereld vertoont.
Is er een verschil in aantal sociale activiteiten
dat iemand voor het NAH* ondernam en nu?
Overig
• Is er sprake van verslavingsproblematiek?
• Hoe vaak is er de afgelopen periode
contact geweest met politie? Lopen er
zaken bij justitie?
• Karakterveranderingen of extreme
vermoeidheid kunnen gevolgen hebben
voor de relaties van iemand met NAH
en diens naasten
Een naaste kan andere zaken opvallen.
Geeft de patiënt aan dat zijn partner vindt
dat hij is veranderd sinds het oplopen van
het NAH?* Probeer dan te achterhalen wat er
speelt of ga een gesprek aan met de naaste.
Heeft de patiënt in die mate last van deze
klachten dat dit problemen geeft binnen zijn
dagelijks leven? Verwijs hem dan door naar de
verpleegkundig specialist.
Overleg met de deskundigen in Midden-Holland kan altijd!
Vastlopen in bekende situaties
Loopt iemand vast in bekende, of juist nieuwe
situaties? Studie, werk of het organiseren van
de eigen administratie kan een probleem
worden. Sommige mensen kunnen de
gevolgen van financiële beslissingen niet
meer overzien en komen in de schulden.
Marja Gorissen, verpleegkundig
specialist CVA/NAH ZorgBrug
T: 0182-505384
E: [email protected]
Bereikbaar op maandagochtend,
woensdag en donderdag
* Niet-aangeboren Hersenletsel, ontstaan door een beroerte, ongeluk of hersenoperatie.
Antoinette van der Werff, Provinciaal
Coördinatiepunt NAH Zuid-Holland
T: 06-22976681
E: [email protected]
Bereikbaar van maandag t/m woensdag
Download